www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Kršitev pravice do reprodukcije
30.9.2009

Vprašanje:

Moje avtorsko delo je bilo brez moje vednosti in dovoljenja uporabljeno kot osnova za logotip podjetja, ki bo v kratkem zamenjalo lastnika oziroma šlo v stečaj.

Ali imam pravico zahtevati odškodnino oziroma prepovedati uporabo logotipa? Kako ovrednotiti višino odškodnine? Ali je smiselno najeti odvetnika?

Odgovor:

Likovno delo, kot je kip ali skulptura se na podlagi – ZASP Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS št. 16/2007) šteje za avtorsko delo, kar posledično pomeni, da ima nad delom avtor tudi pravico do reproduciranja.

V opisanem primeru (uporaba oblike skulpture v logotipu) namreč govorimo o reprodukciji avtorskega dela, čeprav omenjeno podjetje ni fizično naredilo dodatne kopije skulpture, temveč je le uporabilo njen obris s svojem logotipu. ZASP namreč razume reproduciranje kot fiksacijo avtorskega dela na materialnem nosilcu ali drugem primerku, posredno ali neposredno, delno ali v celoti ter s kakršnimkoli sredstvom ali v katerikoli obliki (23. člen ZASP).

V kolikor avtor na tretjo osebo ne prenese pravice do reprodukcije svojega avtorskega dela (torej, če podjetju tega niste dovolili) lahko govorimo o kršitvah pravice avtorja. ZASP sicer pozna določene situacije, ko je reprodukcija dovoljena že na podlagi samega zakona, kot so npr. reprodukcije v učbenikih za namene pouka (t.i. zakonita licenca) ali reprodukcija javnih političnih govorov  (t.i. prosta uporaba avtorskega dela), a te v opisanem primeru ne pridejo v poštev.

V kolikor pride do kršitve pravic, lahko kot avtor zoper kršilca zahtevate varstvo svojih pravic, kot tudi povračilo škode (164. člen ZASP). Na podlagi 168. člena ZASP lahko zahtevate odškodnino v obsegu, ki se določi po splošnih pravilih o povrnitvi škode (to pomeni v višini dokazane škode, ki vam je s kršitvijo nastala) ali pa v obsegu, ki je enak dogovorjenemu ali običajnemu honorarju ali nadomestilu za zakonito uporabo te vrste, kar bo vašem primeru laže.

Če pa je bila pravica iz kršena namerno ali iz hude malomarnosti, lahko zahtevate plačilo običajnega honorarja ali nadomestila za tovrstno uporabo, povečanega do 200%, ne glede na to, ali ste zaradi kršitve pretrpeli kakšno premoženjsko škodo ali ne (t.i. civilna kazen). Pri odločanju o zahtevku za plačilo civilne kazni in odmeri njene višine sodišče upošteva vse okoliščine primera, zlasti pa stopnjo krivde kršilca, velikost dogovorjenega ali običajnega honorarja ali nadomestila ter preventivni namen civilne kazni.

Poleg odškodnine pa lahko zahtevate (prav tako z vložitvijo tožbe na sodišču) tudi prepoved nadaljnjih kršitev in odstranitev stanja, ki je s kršitvijo nastalo - npr. sprememba logotipa (167. člen ZASP).

Preko sodišča je možno zahtevati tudi izdajo začasne odredbe, kar pomeni, da sodišče ob izpolnjevanju zakonskih pogojev izda odločbo, ki začasno uredi stanje (npr. prepove uporabo logotipa, ki krši vaše avtorske pravice) in ki velja do izdaje končne sodbe.

V kolikor bi se odločili za vložitev tožbe (in/ali zahtevka za izdajo začasne odredbe) bi bilo verjetno smiselno, da si zagotovite pomoč odvetnika, ki se ukvarja tudi z avtorskih pravom. Pogoji za izdajo začasne odredbe so namreč v avtorskem pravu nekoliko drugačni od pogojev pri ostalih civilnih (obligacijskih) zahtevkih. Naj na tem mestu zgolj opozorimo na možnost brezplačne pravne pomoči na Okrožnem sodišču (nekaj več informacij najdete na spletnem portalu Vrhovnega sodišča, kjer so objavljeni tudi obrazci).

V vašem vprašanju omenjate tudi, da podjetje menja lastnika oziroma bo šlo v stečaj. Gre za dve povsem različni situaciji, ki jih je potrebno upoštevati pri vaši odločitvi o morebitni vložitvi tožbe. V kolikor podjetje zgolj zamenja lastnika, lahko tožbo še vedno vložite in se za vas veliko ne spremeni (kršitelj je namreč podjetje, ne njegov lastnik ali družbeniki).

V kolikor pa gre podjetje v stečaj pa je smiselno dobro oceniti (npr. pri odvetniku, če ga boste imeli) poleg  možnosti za uspeh, tudi možnosti za dejansko izplačilo odškodnine. V kolikor podjetje namreč ne bo imelo premoženja oziroma bo stečajna masa zelo nizka, boste tudi sami kot upnik od podjetja lahko dobili le del svoje terjatve (del odškodnine) in se lahko postavi vprašanje smiselnosti tožbe, če bi ta povzročila velike stroške, ki jih nato ne dobite povrnjenih, ker tožena stranka (podjetje-kršitelj pravic) nima premoženja, s katerim bi se lahko poplačali.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura