www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Založba v okviru društva
30.9.2009

Vprašanje:

S kolegi razmišljamo o ustanovitvi založbe oziroma kulturnega društva, katerega glavna dejavnost bi bilo izdajanje knjig. Je to sploh izvedljivo oziroma mogoče v okviru društva, glede na to, da naj bi bile dejavnosti društva nepridobitne?

Ali lahko društvo izplačuje honorarje prevajalcem, lektorjem, urednikom, in ali so le-ti lahko med ustanovitelji društva? V društvu se npr. odločimo izdati prevod neke knjige, prevod opravim jaz - ali si lahko nakažem honorar?

Odgovor:

Zakon o društvih - ZDru-1 določa, da društvo lahko opravlja tudi pridobitne dejavnosti (npr. računa udeležencem za udeležbo na izobraževanju...), a postavlja pri tem določene pogoje:

1.)  pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu (to je običajno statut);

2.)  biti mora povezana z namenom in cilj (da se društvo npr. ustanovi z namenom dviga stopnje izobrazbe ali osveščanje o določeni temi..) kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva;
Šteje se, da je pridobitna dejavnost povezana z namenom in cilji društva, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva.
Obvezna je torej nekakšna vsebinska povezava z namen in ostalimi dejavnostmi društva. Na splošno rečeno, bi tako izdajanje knjig bilo možno, če bi šlo za kulturno društvo oziroma za izdajanje knjiga na področju na katerem društvo deluje in opravlja tudi kakšne nepridobitne dejavnosti.

3.)  se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Društvo lahko izplačuje honorarje prevajalcem, lektorjem, itd..., če ima za to ustrezno pravno podlago oziroma računovodsko listino (npr. sklenjeno avtorsko pogodbo, prejeti račun...). Če je avtor (prejemnik honorarja) član društva, to ni ovira.

Če prevod za društvo opravite vi, vam društvo na podlagi sklenjene pogodbe za to seveda lahko plača.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura