www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Prostovoljni prispevki ali račun?
13.10.2009

Vprašanje:

Poleg tega, da sem redno zaposlen, sem pred preko društva prijavljen kot s.p. Izvajam tudi zvočne dogodke oz. koncerte, za katere ni vstopnine, ampak prostovoljni prispevki. Zanima me kako je z davkom? Ali moram udeležencem izstaviti račun, četudi me po tem ne vprašajo?

 

Odgovor:

V kolikor so prispevki poslušalcev res prostovoljni prispevki, potem po našem mnenju računa ni potrebno izstaviti. Če gre namreč za plačilo, ki je povsem odvisno od volje poslušalca (torej ali bo kaj plačal ali ne, in se tudi sam odloči koliko) in se vstop v prostore, kjer imate koncert, ne pogojuje s plačilom prispevka, potem ne moremo govoriti, da gre za dobavo blaga ali storitev. Za slednje namreč obstaja obveznost izdaje računov.

Udeležencem bi v tem primeru lahko izdali kvečjemu potrdilo (npr. blagajniški prejemek), da ste sredstva prejeli, namen pa ni plačilo storitve, temveč prostovoljni prispevek. V kolikor so prispevki anonimni (npr. denar se daje v posebno za to namenjeno skrinjico), potem potrdil niti ni možno izdati, ampak boste morali prejeta sredstva le ustrezno knjižiti v svojih knjigah.

Ker ne gre za dobavo blaga in storitev, tudi ne nastane obveznost obračuna in plačila davka na dodano vrednost.

Če nastopate kot samostojni podjetnik, se takšni prihodki vštevajo v vašo davčno osnovo za plačilo dohodnine, saj gre za prihodek, ki ga prejmete v okviru izvajanja svoje dejavnosti (tako imenovan »dohodek iz dejavnosti«). Višina davka je odvisna od vseh vaših letnih prihodkov in uvrstitve v ustrezen dohodninski razred.

Če pa se poslušanje koncerta pogojuje s plačilom prispevka (in poslušalec ne more v koncertni prostor brez plačila prispevka), pa zgoraj navedeno ne velja. V tem primeru se šteje, da gre za dobavo storitve, tako da je izdaja računa obvezna, četudi vas po tem ne vprašajo.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura