www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Promocija donatorja
16.10.2009

Vprašanje:

Ali lahko donatorja oglašujemo oz. promoviramo z logotipom podjetja na javni prireditvi, na plakatih, v koledarjih?

Se lahko donatorju zahvalimo za donacijo z objavo imena ali logotipa podjetja v sredstvih javnega obveščanja, npr. na radiu, v občinskem časopisu ali v koledarju, ki ga izda društvo? Kateri zakon, pravilnik ali akt RS obravnava področje donatorstva in sponzorstva?

Odgovor:

Veljavna zakonodaja vam ne prepoveduje, da svojega donatorja oglašujete na javnih prireditvah ali npr. na koledarjih ali pa da se mu javno zahvalite v mediju za prejeta sredstva.

Vendar pa je potrebno biti previden pri tem, ali društvo to počne zaradi takšnega dogovora z donatorjem (in je tako k temu pravno zavezano) ali povsem po lastni volji in odločitvi.

V kolikor se namreč z "donatorjem" dogovorite, da ga boste v zameno za nek denarni (ali drugačen) prispevek tudi aktivno oglaševali, potem ne moremo več govoriti o povsem donatorskem odnosu, temveč govorimo o sponzorskem odnosu. Slednji pravzaprav pomeni storitev oglaševanja.

Tudi takšna dejavnost društva ni sporna, potrebno pa je vedeti, da gre za t.i. pridobitno dejavnost, za kar je potrebno izpolnjevati določene pogoje (npr. da je dejavnost določena v temeljnem aktu društva...) in jo tudi pravilno davčno obravnavati. Takšen prihodek se namreč všteva v davčno osnovo za plačilo davka na dohodek pravnih oseb, če pa je društvo zavezanec za DDV, pa je potrebno obračunati tudi DDV.

Če pa gre zgolj za zahvalo (npr. na radiu ali v časopisu) in donator tega od vas ne zahteva  (niti ni to obveznost po morebitni "donatorski" pogodbi), potem ne moremo govoriti o sponzorstvu oziroma ne gre za pridobitno dejavnost. V takem primeru izpolnjevanje posebnih zgoraj omenjenih pogojev ni potrebno.

Donatorske pogodbe s takim nazivom zakon ne ureja, lahko pa se uporabijo določbe darilne pogodbe v Obligacijskem zakoniku (Ur.l RS št. 97/2007, člen 533. in nadaljnji členi).

Omenjeni zakonik ne ureja izrecno sponzorske pogodbe - temu najbližje bi bila podjemna pogodba (pogodba o delu) v členih 619 in nadaljnjih členih.

V zvezi z obračunom DDV pri plačilu za blago in storitve je krovni zakon Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Ur. 117/2006; spremembe: 33/2009).

V zvezi z davkom od prihodkov pravnih oseb in opredelitvijo donacij (kdaj se prihodek šteje kot  donacija) je bistven Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 109/2007, spremembe: 68/2009).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura