www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Izključne pravice in avtorska pogodba
26.10.2009

Vprašanje:

Sem samozaposlen v kulturi kot fotograf. Neka firma se zanima za odkup pravic do uporabe ene od mojih fotografij ekskluzivno za svoje projekte (oglaševanje, brošure itd.) Teh fotografij ne bi mogel več sam nikjer uporabiti.

Mi lahko svetujete, kakšno pogodbo naj uporabim in katere pravice po prodaji se vedno ostanejo moje? Oziroma na kaj moram paziti pri pogodbi?

Odgovor:

Glede na to, da se dogovarjate za odkup fotografije na način, da je niti sami ne boste smeli več uporabljati, bo prišla v poštev avtorska pogodba. S to pogodbo se namreč prenašajo avtorske pravice na avtorskih delih.

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah - ZASP pozna t.i. izključni in neizključni  prenos avtorskih pravic. Neizključni prenos pomeni, da poleg imetnika, na katerega prenesete pravico, lahko delo uporabljate tudi sami kot avtor ali drugi imetniki na katere prav tako prenesete pravico.

V vašem primeru pa bo glede na zahteve podjetja potrebno skleniti avtorsko pogodbo o izključnem prenosu avtorskih pravic, to je prenosu, ki imetnika (podjetje) upravičuje, da na dogovorjeni način uporablja delo ob izključitvi avtorja in vseh drugih oseb (74. čl. ZASP).

Po opravljenem izključnem prenosu pravice na dela ne morete več uporabljati, niti prenesene pravice na njemu ne morete prenesti na kakšno tretjo osebo, lahko pa to lahko naredi podjetje kot imetnik te pravice. Preprosto povedano: pravice, ki jih boste prenesli na podjetje, ne boste mogli prodati nikomur več. To lahko upoštevate pri pogajanjih o višini plačila za prenos pravic na fotografiji kot avtorskem delu.

Avtor je povsem svoboden pri odločitvi, katere pravice bo s pogodbo prenesel na drugo osebo. Pri tem velja izjema le glede moralnih avtorskih pravic, ki jih avtor ne more prenesti (70. čl. ZASP). Moralne avtorske pravice so namreč vezane na osebnost avtorja, gre za pravice kot so pravica prve objave, pravica priznanja avtorstva in podobno. Teh pravic ne morete prenesti na tretjo osebo, tako da bi npr. tretja oseba lahko rekla, da je avtor fotografije.

Avtor pa načeloma lahko prenese na drugo osebo posamične t.i. materialne avtorske pravice, to so premoženjska upravičenja avtorja. Sem sodi tako pravica do reprodukcije (da se slika npr. »kopira«), pravica distribuiranja (da se primerki avtorskega dela dajo v promet s prodajo…), pravica predelave (da se fotografija lahko predela) in druge. Vse materialne avtorske pravice najdete v 22. členu ZASP.
 
Pogodbo zastavite tako, da na podjetje prenesete tiste avtorske pravice, ki jih podjetje rabi za svoje potrebe – verjetno bo šlo predvsem za zgoraj omenjene. Ker bo šlo verjetno za izključni prenos, sami teh pravic ne boste več imeli in fotografije ne boste več smeli uporabljati na tak način (jo npr. kopirati ali dajati v prodajo), saj bo to smelo le še podjetje... V kolikor kakšne od avtorskih pravic ne boste prenesli (npr. pravice dajanja na voljo javnosti), pa bi fotografijo še lahko uporabljali na takšen način (npr. objavili na spletu…).

Glede na vse navedeno bodite pozorni predvsem na izbor pravic, ki jih boste prenesli na podjetje in na to, katere vam pri tem sploh ostanejo. Pri vsaki pravici bodite pozorni ali je prenos neizključen ali izključen.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura