www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Avtorsko delo, izvršeno pred pridobitvijo statusa
9.11.2009

Vprašanje:

Pred kratkim sem dobil status samozaposlenega v kulturi z dejavnostjo arhitekturno projektiranje. Še preden sem dobil ta status, sem za naročnika izoblikoval grafično podobo za spletno stran, nisem pa je se zaračunal.

Kako naj (po pravilih) zaračunam storitev? In kako lahko to zaračunam še kdaj? Lahko to storim z navadnim računom, avtorsko pogodbo?

Glavne dohodke sicer dobivam iz naslova projektiranja. Naročnik je davčni zavezanec. Sam uveljavljam normirane stroške (25% in 15%).

Odgovor:

Glede na to, da ste grafično podobo spletne strani izdelali, preden ste pridobili status samozaposlenega v kulturi, to delo ni bilo izvedeno v okviru vaše sedaj registrirane dejavnosti.

Posledično bi to pomenilo, da te storitve ne morete zaračunati (izdati računa) kot oseba z registrirano dejavnostjo, ampak kot fizična oseba, ki v času storitve ni bila registrirana za opravljanje dejavnosti. Nadalje to pomeni, da naj bi vam naročnik izplačal na podlagi sklenjene avtorske pogodbe, sklenjene pred pridobitvijo statusa. V ta namen vam računa ni potrebno izstaviti (oziroma ga niti ne morete), saj lahko naročnik opravi izplačilo že na podlagi avtorske pogodbe, razen če se dogovorite kako drugače.

V kolikor bi v prihodnosti za kateregakoli naročnika opravili določeno delo (tudi avtorsko delo), pa mu izstavite račun. Napisano seveda velja, če gre za dejavnost, za katero ste registrirani. Ker omenjate, ste dobili status samozaposlenega v kulturi z dejavnostjo arhitekturnega projektiranja. Izdelava spletnih strani zelo verjetno vendarle še vedno ne bo del registrirane dejavnosti. To bi pomenilo, da se v tem okviru računa ne izda, temveč bo podlaga za izplačilo sklenjena avtorska pogodbo.

Okoliščina, ali je naročnik davčni zavezanec ali ne, pri zgoraj opisanem ne igra vloge.

Upoštevanje normiranih stroškov pride v poštev, kadar se vam izplača honorar, ki ga izvedete v okviru svoje dejavnosti. To pomeni, da storitev opravite v času, ko ste status že imeli in da gre vsebinsko za storitev, ki sodi v dejavnost, za katero so vam priznani normirani stroški – za dejavnost arhitekturno projektiranja. V kolikor bi šlo za kakšno drugo storitev kot je izdelava spletne strani, po našem mnenju ne bi morali uveljavljati 40% normiranih stroškov.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura