www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Umetniška predelava izvirnih logotipov
10.12.2009

Vprašanje:

Ali je sporno, če v logotipu uporabiš silhueto znanega izdelka (npr. Ipod-a)?
Ali je sporno tudi, če jo spremeniš toliko, da samo asociira na izdelek, ni pa točno taka kot izdelek?

Odgovor:

O podobni situaciji smo na naši spletni strani že pisali, a z drugega vidika: Kršitev pravice do reprodukcije.

Če bi silhueto kot avtorsko delo preoblikovali, bi še vedno posegli v avtorsko delo. To bi bila zgolj predelava izvirnega dela. Pravica do predelave je izključna pravica avtorja, kar pomeni, da avtor sam odloči, komu bo predelavo dovolil.

Nastali izdelek bi bil sicer novo, vaše avtorsko delo. Toda to delo bi vsebovalo tudi neko tuje delo, kar bi bilo lahko sporno. To je tako, kot če bi na neko že obstoječo slikarsko delo nanesli svoje barve in s tem spremenili izgled prvotne slike. Kljub temu, da bi nastala nova slika, bi še vedno šlo za poseg v prvotno sliko, za kar pa se rabi potrebno pravico.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura