www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Denarna izterjava založnikov
23.2.2010

Vprašanje:

1.Ali prevajalec, ki ne more izterjati denarja od založbe, lahko zahteva prepoved prodaje knjige, ki jo je prevedel, dokler dolg ni poplačan?
Kako lahko to naredi?

Odgovor:

Predpostavljajmo, da ste z založnikom sklenili pogodbo. Z njo ste na založnika prenesli najmanj pravico do reproduciranja in distribuiranja svojega avtorskega dela (prevoda) v določenem številu primerkov. Založnik pa se je zavezal plačati honorar v zameno za prenos teh pravic.

Predpostavljamo, da je ob podpisu pogodbe prišlo do prenosa dogovorjenih pravic. V zvezi s tem ste izdali tudi račun (ali nek drug zahtevek), ki pa ga založnik v dogovorjenem roku ni plačal.

V tem primeru lahko do založnika uveljavljate tako imenovano denarno terjatev. To je podobno, ko kupec po prevzemu blaga ne plača kupnine ali ko naročnik ne plača obrtniku po opravljenem delu… Neplačilo ni kršitev avtorskih ali sorodnih pravic po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Za tovrstno kršitev bi šlo, če bi založnik uporabljal vaše avtorsko delo brez ustreznega predhodnega prenosa pravic Do tega pa je prišlo. ZASP v tem primeru ne omogoča sodno zahtevati prepovedi prodaje knjig, saj ni izpolnjen pogoj kršitve avtorske ali sorodnih pravic. Ob tovrstnih kršitvah je z zakonom mogoče sodno zahtevati odstranitev takšnih predmetov iz prometa, prepoved bodoče kršitve in podobno (167. člen ZASP).

V vašem primeru gre za neplačilo denarne terjatve, kjer imate možnosti izterjave na podlagi splošnih pravil. O tem si lahko napotke preberete v prispevku Izterjava neplačanih računov. Če bi vložili predlog za izvršbo (na podlagi izdanega računa kot verodostojne listne), bi kot sredstvo izvršbe lahko zahtevali tudi rubež na premičnine, ki so last dolžnika (založnika), na primer določenih knjig. Tako bi vsaj posredno dosegli cilj prepovedi prodaje knjig, saj bi jih rubežnik zasegel in sam prodal (če bi seveda našel kupce). S pridobljeno kupnino bi nato poplačal vaš dolg.

Rubež na premičnine kot sredstvo izvršbe ni vedno smiseln, saj mora upnik založiti vse stroške prodaje vnaprej, pri tem pa nima jamstva, da se bodo te stvari tudi zares prodale in bo dobil že nastale stroške tudi povrnjene. Običajno je učinkoviteje predlagati rubež denarnih sredstev na transakcijskem računu upnika (ali na več računih, če jih ima dolžnik več).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura