www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Polovičen status in normirani stroški
6.4.2006

Vprašanje:

Zaposlena sem za polovičen delovni čas, polovičko pa imam status samostojnega kulturnega delavca. Zanima me, zakaj nimam priznanih 40% normiranih stroškov? Od države se mi to ne zdi "fer". Moje delo je obdavčeno kot 2210, 1130, 6400. Kam naj oddam prošnjo za ugodnejšo obdavčitev?

Odgovor:

Z novim Zakonom o dohodnini je uvedena različna obravnava avtorskih honorarjev glede na status avtorja. Avtorski honorar je dohodek, izplačan na podlagi avtorske pogodbe, ki je lahko sklenjena za stvaritev avtorskega dela ali za uporabo avtorskih del (na podlagi prenosa avtorske pravice oz. prenosa pravice uporabe avtorskega dela na drugo osebo).

Tako lahko sedaj ustvarjalec za isto vrsto dela prejme različne vrste dohodka, ki so odvisni od ustvarjalčevega statusa (npr.: zaposleni delavec, samozaposleni, itd.). Občutna razlika glede na stari zakon je v višini normiranih stroškov, saj se sedaj priznavajo načeloma le še v višini 10% dohodka (prej 40%).

Odvisno je tudi, ali dobivate avtorski honorar od svojega delodajalca ali od drugih oseb. Če prejemate tudi avtorski honorar od delodajalca, se ta v celoti šteje kot dohodek iz delovnega razmerja. Za to vrsto dohodka se ne priznajo normirani stroški, ampak se dohodek zmanjša za obvezne prispevke za socialno varnost.

Podrobnejše informacije pa dobite na Davčni upravi Republike Slovenije.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura