www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Prenos avtorskih pravic na trgovino
9.3.2010

Vprašanje:

Sva študenta, ki izdelujeta umetniška dela. Slikava in riševa portrete ter izdelujeva unikatni nakit. Najine izdelke, ki jih ni mogoče ustvariti za množično povpraševanje, bi rada tudi prodajala. Zaradi prevelikih dajatev ne moreva poslovati kot študentski s.p, ampak z računom. Poslovala bi rada z avtorsko pogodbo. Ali bi trgovina izdelke, ki sva jih zanjo izdelala, tudi naprej ponudila oziroma prodala strankam (z najinim dovoljenjem)?

 

Odgovor:

Kot razumemo vaše vprašanje, bi želeli izdelati določeno avtorsko delo (nakit, potret…), ki bi ga izročili trgovini (ne svoji, ampak neki drugi), da delo proda končnemu kupcu. Pri tem ste sami plačani na podlagi honorarja iz avtorske pogodbe s trgovino. Ta trgovina svojemu končnemu kupcu izda račun s svojim imenom (in ne z vašim).

Ker bo trgovina nastopala nasproti svojim kupcem v svojem imenu (to pomeni, da ne bo na primer delovala kot vaš zastopnik ali agent) je treba nanjo prenesti ustrezne avtorske pravice, hkrati pa tudi lastninsko pravico na teh izdelkih. To bi bilo mogoče, če bi s trgovino sklenili ustrezno avtorsko pogodbo, s katero bi na trgovino prenesli tudi vse potrebne pravice. Trgovina bi glede na te pravice lahko vaš izdelek (avtorsko delo) tudi naprej prodajala.

S trgovino bi morali skleniti tako imenovano avtorsko pogodbo o naročilu dela, ki jo ureja 99. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP. To je pogodba, s katero se avtor zaveže, da bo opravil določeno delo in ga izročil naročniku, naročnik pa se zaveže, da vam bo za to plačal honorar.

Skladno s tem zakonom kot avtor obdržite svoje avtorske pravice pri naročenem delu, razen pravice distribuiranja. Pravica distribuiranja pa je tista, ki daje imetniku (trgovini)pravico, da se izvirnik ali primerek dela da v promet s prodajo ali drugačno obliko prenosa lastninske pravice ali s tem namenom ponudi javnosti (24. člen ZASP). Trgovina bo tako ta izdelek lahko tudi prodala in zanj zaračunala. Posebnega soglasja za samo prodajo v tem primeru ne bo potrebovala, ker boste ustrezene pravice nanjo prenesli že z zgoraj omenjeno pogodbo.

Avtorska pogodba za prenos avtorskih pravic pa mora biti sklenjena v pisni obliki (80. člen ZASP). Smiselno bi bilo, da v avtorski pogodbi o naročilu dela opišete naročeno avtorsko delo - na primer, koliko kosov nakita iz xxx materiala ali število portretov dimenzij xxx in podobno. Določite tudi plačilo oziroma honorar za prenos pravic.

Če bi hoteli na trgovino prenesti tudi kakšno drugo avtorsko pravico (na primer pravico predelave ali pravico do reproduciranja), je treba to posebej navesti. Tako bo trgovina postala lastnik vašega avtorskega dela in bo imela tudi ustrezno avtorsko pravico do njegove prodaje. Če bi takšno delo opravljali redno in z večjim številom avtorskih pogodb, vas želimo zgolj opozoriti na prepovedi v zvezi z delom na črno. Več o tem lahko preberete v prispevku Delo na črno.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura