www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Neregistrirana prodaja slikanic
6.4.2010

Vprašanje:

Sem samozaposleni v kulturi kot oblikovalec vizualnih komunikacij, galerist, pedagog v kulturi in animator kulture. S kolegom (avtor besedila), zaposlenim v tujini, bova v samozaložbi izdala slikanico basni. Sem avtor ilustracij. Ali lahko prevzamem prodajo slikanice? Vodim enostavno knjigovodstvo po dejanskih stroških in nisem zavezanec za DDV.

Odgovor:

Vaše vprašanje razumemo predvsem v smislu, ali lahko glede na vaš status izvajate (tudi) dejavnost prodaje slikanice, katere soavtor ste sicer.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK določa, da lahko samozaposleni v kulturi sklepa v sklopu svoje registrirane dejavnosti pogodbe civilnega prava (5. odst 82. člena ZUJIK). Tako lahko izvaja samo tiste dejavnosti, za katere je registriran (v vašem primeru nedvomno opravljate posle povezane z izdelavo in prodajo vizualnih komunikacij, poučevanja v kulturi in drugo). Kadar pa posameznik opravlja tudi dejavnosti, ki ne sodijo v kulturno dejavnost v okviru njegovega poklica, pa jih ne sme opravljati kot samozaposleni v kulturi.

Uredba o samozaposlenih v kulturi dodaja k zgornjemu pravilu izjemo, da ta omejitev ne velja, ko gre za opravljanje del s področja vzgojno-izobraževalne in raziskovalne dejavnosti (4. odst. 2 . člena. uredbe).

Glede na navedeno, ocenjujemo, da prodaja slikanice ne sodi v dejavnost za katero ste registrirani oziroma imate poklic, niti ne gre za vzgojno-izobraževalno ali raziskovalno dejavnost. Kot samozaposleni tako prodaje (distribucije) slikanice, po našem mnenju, ne morete prevzeti.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura