www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Prenos avtorskih pravic za ilustracije
22.4.2010

Vprašanje:

Moj prijatelj je prispeval ilustracije za knjigo, ki sem jo jaz napisal. Prijatelj nima nobenega statusa in mi usluge tudi ni računal. Imam s.p. in nisem zavezanec. Ali naj najino poslovanje uredim s pogodbo?

Odgovor:

Pravno gledano je takole. Vaš prijatelj je izdelal neko avtorsko delo (ilustracije za knjigo), ki vam jih je nato izročil. V nadaljevanju so se te skice vnesle v vašo knjigo in se bodo kot del knjige prodajale.

Če bi s prijateljem hoteli pravno urediti prenos avtorskih pravic (da bi se izognili sporom v prihodnje), bi morali z njim skleniti Pogodbo o naročilu avtorskega dela na podlagi 99. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP. S takšno pogodbo se avtor (prijatelj) zaveže, da bo ustvaril določeno avtorsko delo (ilustracije) in jih izročil naročniku (vam), naročnik pa se zaveže, da bo za to plačal. Honorar se bo prijatelju (kot avtorju) vštel v davčno osnovo za odmero dohodnine. Lahko se seveda dogovorite tudi za brezplačni prenos, tako da v pogodbi navedete, da se avtor plačilu odpove.

Na podlagi zakona obdrži avtor v takem primeru na ilustracijah svoje avtorske pravice, razen pravice distribuiranja (3. odst. 99. člena ZASP), kar pa ne bo zadoščalo za prodajo knjige. Nujno bi namreč potrebovali tudi pravico reprodukcije, pa tudi pravico dajanja v najem, da bi se lahko knjige ustrezno tiskale in uporabljale. Glede na dogovor pride v poštev tudi prenos pravice do predelave ali dajanja na voljo javnosti (za objavo na spletu). Seznam avtorskih pravic najdete sicer v 22. členu ZASP.

Če knjige ne boste založili in izdali sami, temveč z založbo, bi morali urediti tudi pravico, da od nje pridobljene avtorske pravice prenesete naprej (na založbo).

Seznam avtorskih pravic, ki se prenašajo, in drugo opisano bi bilo tako smiselno napisati v pisno pogodbo, če bi se za to seveda odločili.

ZASP namreč določa, da morajo biti pravni posli, s katerimi se prenašajo materialne avtorske pravice, druge pravice avtorja ali dajejo dovoljenja, v pisni obliki (80. člen ZASP). Če pogodba ni pisna, ampak imate s prijateljem sklenjen samo ustni dogovor, je tudi to možno, a v tem primeru se sporne ali nejasne določbe posla razlagajo v korist avtorja (torej v prijateljevo korist). Če bi prišlo do spora, kaj je bilo dogovorjeno in za prenos katerih pravic ste se dogovorili, boste v slabšem položaju, saj bi, v kolikor vam ustnega dogovora ne bi uspelo dokazati, to šlo v prijateljevo korist in v vašo škodo (in bi npr. šlo za kršitev njegovih avtorskih pravic, ker prenosa niste dokazali ter bi lahko od vas prijatelj zahteval ustrezno nadomestilo oz. honorar).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura