www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Zavarovanje avtorskega dela
16.6.2010

Vprašanje:

Kako zavarovati avtorsko delo (sliko, poezijo)?

Odgovor:

Avtorsko delo, ki je v svojem izvirniku materializirano na določenem nosilcu(kip, slika ...), je verjetno mogoče zavarovati pred poškodbami, krajami itd., čeprav takega zavarovanja izrecno za avtorska dela zakonodaja ne ureja, ampak je zadeva prepuščena ponudbi in povpraševanju na trgu. Glede takšnega zavarovanja vam predlagamo, da obiščete več zavarovalnic in primerjajte ponudbe. Bodite pozorni, kaj vse je z določeno premijo krito in kaj ne.

Zavarovanje v smislu priznavanja avtorstva pa je mogoče z deponiranjem izvirnika ali primerka avtorskega dela pri pristojni organizaciji (1. odst. 174. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP ). Pristojna organizacija pri nas je Avtorska agencija za Slovenijo.

Z vpisom svojega avtorskega dela v register pri omenjeni agenciji boste laže dokazovali, da ste sami avtor določenega avtorskega dela (katerega koli, lahko tudi poezije ali slike), saj boste npr. imeli dokazilo, da ste s tem delom razpolagali že na določen datum, ko ste delo deponirali pri omenjeni agenciji. Če bi nekdo drug trdil, da je avtor tega dela po tem datumu, bo vaše dokazovanje olajšano.

Želimo pa opozoriti, da takšen vpis ali shranitev avtorskih del pri agenciji ne pomeni avtomatično, da ste tudi avtor tega dela (lahko bi ga npr. vpisal nekdo drug, zato ker ga avtor sam ni).

2. odst. 174. člena ZASP namreč določa, da se dokler ni dokazano nasprotno, upošteva, da ustrezne pravice na registriranih delih obstajajo in da pripadajo tisti osebi, ki je v registru označena kot njen imetnik. Nasprotno dokazovanje je tako mogoče.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura