www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Zagonska sredstva in stroški zavoda
8.7.2010

Vprašanje:

Smo skupina umetnikov, ki želi ustanoviti zavod. Ali je vsota zagonskih sredstev za začetek delovanja zavoda lahko nižja od 100,00 evrov na osebo? V zakonu o zavodih je ta vsota zapisana kot priporočena. Koliko znašajo mesečni stroški, če zavod miruje?

Odgovor:

Zakon o zavodih - ZZ v 7. členu določa, da se zavod lahko ustanovi, če so zagotovljena sredstva za ustanovitev in za začetek dela zavoda. Ta sredstva zagotovi ustanovitelj (ali ustanovitelji) ter jih je treba opredeliti v aktu o ustanovitvi zavoda (8. člen ZZ).

Zakon tako ne daje nikakršnih priporočil niti ne navaja višine teh sredstev, ker naj bi bila ustreznost višine predmet presoje v postopku registracije zavoda na sodišču. Sodišče ima namreč možnost, da glede na namen zavoda in njegove predvidene dejavnosti oceni, ali so zagotovljena sredstva primerna za začetek dela zavoda.

Višina 100,00 evrov je (naše) priporočilo za ustanovitelje, ki glede na sodno prakso praviloma zadošča, da se zavod lahko ustanovi. Nima pa ta znesek nikakršne zakonske podlage, ampak, kot že rečeno, temelji na praksi sodišč in s tem povezanimi izkušnjami.

Obstajajo namreč tudi primeri, ko so se zavodi registrirali tudi z manjšimi sredstvi, po drugi strani pa so tudi primeri, ko je sodišče presodilo, da je takšen znesek prenizek in sredstva ne zadoščajo za začetek dela (ter da je treba zagotoviti več, npr. 1.000,00 evrov).

Zagotovljena sredstva so tako lahko nižja glede na zastavljene namene in dejavnosti, ni pa mogoče napovedati, kako bo to presodilo sodišče. Vsekakor vam svetujemo, da vsaj določena sredstva vendarle zagotovite.

Kot zavod nimate posebnih mesečnih stroškov do države, razen morebitnih akontacij in plačil davka ter oddaje letnih poročil. Obračune davka in poročila morate namreč letno oddati v vsakem primeru.

Ostali stroški so odvisno od vaših pogodbenih partnerjev ali dobaviteljev, npr. vodenje računa na banki, vodenje računovodstva, najemnine itd.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura