www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Zavod izplača avtorski honorar
8.7.2010

Vprašanje:

Kot kulturno-umetniški zavod nas zanima, kako naj izplačamo avtorski honorar? Vemo, da smo kot delodajalec dolžni odvesti akontacijo dohodnine za delavca.
Kam naj odvedemo oziroma nakažemo ta denar? Katere formularje moramo izpolniti?

Odgovor:

Pri nakazilih honorarjev z avtorsko pogodbo ima naročnik ("delodajalec") naslednje obveznosti:

- obveznosti do avtorja, kot so urejene v avtorski pogodbi (plačilo neto honorarja, dajanje navodil ali materiala, če je tako dogovorjeno itn.);

- naročnik mora o svoji nameri, da bo sklenil avtorsko pogodbo, obvestiti Zavod RS za zaposlovanje. Podobno mora narediti tudi pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi. Naročnik mora zavod obvestiti o sklenjeni pogodbi. Več informacij o tem na spletni strani zavoda:

http://www.ess.gov.si/delodajalci/zakonsko_sporocanje_podatkov

Tukaj so tudi obrazci, namenjeni delodajalcem, in navodila za njihovo izpolnjevanje:

http://www.ess.gov.si/storitve/obrazci/obrazci_za_delodajalce

Poročanje je mogoče v elektronski obliki.

Ob izplačilu (neto) honorarja avtorju mora naročnik za avtorja nakazati tudi akontacijo dohodnine Davčni upravi Republike Slovenije (DURS). Gre za obveznost izplačevalca honorarja, kar pomeni, da se naročnik (zavod) in avtor drugače ne moreta dogovoriti. Ob samem nakazilu akontacije je treba DURS sporočiti tudi obračun davka.

Več informacij in opis postopka najdete na spletni strani DURS:

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2009/dostava_podatkov_za_odmero_dohodnine_za_leto_2009/

http://www.durs.gov.si/si/pravne_osebe/dohodnina_za_pravne_osebe_obrazci/rek_obrazci/

Poročanje poteka v elektronski obliki.

Glede številke TRR in sklica na nakazila akontacije pa se obrnite na pristojni Davčni urad Ljubljana, če je tukaj sedež vašega zavoda:

http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi_rs/davcni_uradi_in_uradne_ure/davcni_urad_ljubljana/

O zneskih akontacij in honorarjih mora vaš zavod kot naročnik do 31. 1. za preteklo leto obvestiti tudi avtorja:

http://www.durs.gov.si/si/pravne_osebe/pomembni_datumi_za_pravne_osebe/

Pri teh poročilih vam kopije avtorske pogodbe ni treba nikomur posredovati.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura