www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Obdavčitev potnih stroškov in nastanitve pri izplačilu honorarja
31.8.2010

Vprašanje:

Ali so pri izplačilu honorarja tujim umetnikom obdavčeni tudi plačani potni stroški in nastanitev? Glede na to, da ob izstavljenem računu s strani letalskih agencij in hotelov že plačamo DDV, nas zanima, ali moramo odvesti tudi akontacijo? Ali torej potne stroške (letalske karte) in nastanitev obravnavamo kot del honorarja?

Odgovor:

V primeru, da tujim umetnikom za njihovo delo izplačate honorar (se pravi niso prostovoljci), se jim v davčno osnovo vštejejo vsi prejemki, ki jih prejmejo v zvezi s svojim delom. Če jim tako poleg samega dela plačate (oziroma nakažete) tudi potne stroške in stroške nastanitve (tako da potem oni sami kupijo npr. letalsko karto ali pa sami plačajo hotel), se jim v davčno osnovo všteva vse skupaj - torej plačilo za delo in povračilo stroškov. Umetniki pa bodo imeli možnost, da pri plačilu dohodnine v Sloveniji uveljavljajo svoje dejanske stroške in si s tem zmanjšujejo davčno obveznost.

Več o tej možnosti najdete v prispevku: Uveljavljanje potnih stroškov pri davčni napovedi.

Ne glede na omenjeno možnost pa z vašega vidika honorar vedno predstavlja celotni izplačani znesek (torej tudi plačane potne stroške) in od takega zneska izračunate in odtegnete akontacijo.

Enako pa velja tudi v primeru, če je plačnik stroškov neposredno društvo - da je torej društvu izstavljen račun za letalsko karto, da društvo najame hotelsko sobo v svojem imenu (ker se nanj glasi račun) in podobno, a gre dejansko za kritje stroškov umetnikom. Takšno stališče je zavzela Davčna uprava Republike Slovenije v svojem Pojasnilu št. 4210-170/2010-3, 30. 11. 2011.

Plačilo DDV pri tem ne igra vloge, ker je obračun DDV društvu odvisen od tega, ali je ponudnik storitve zavezanec za DDV.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura