www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Povezovanje med nevladnimi organizacijami
30.9.2010

Vprašanje:

Smo tri nevladne organizacije (dva zavoda, eno društvo), ki bi rade vsaka zase ostale neodvisna pravna oseba, obenem pa bi se združili zato, da bi po eni strani dosegli večjo produkcijsko moč, po drugi strani pa bi imeli določene skupne službe (računovodstvo, PR, manager, administracija), ki bi nam poenostavile delovanje in zmanjšale stroške delovanja (skupni prostori in stroški).


1.Ali je možno povezati društva in zavode v telo, ki deluje na podoben način kot zveza društev, le da so vanjo vključeni tudi zavodi?
2.Nam lahko napišete več o kooperativi kot obliki organiziranja?
3.Ali pri umetniško usmerjenih nevladnih organizacijah pride v poštev zadruga?

Odgovor:

Pojasnila glede možnosti povezovanja nevladnih organizacij:

1.)
Takšno povezovanje med društvi in zavodi je možno. Lahko bi skupaj (torej tri organizacije) ustanovile društvo, katerega člani bi bile npr. kulturne nevladne organizacije. Zakon o društvih - ZDru-1 namreč omogoča, da društvo ustanovijo tudi pravne osebe (8. člen ZDru-1), hkrati pa tudi, da so pravne osebe lahko tudi članice društva (11. člen ZDru-1), kot so npr. druga društva, zavodi in podobno.

V kolikor vam oblika društva ne bi bila primerna, pa obstaja možnost, da se ustanovi kakšno tretjo pravno osebo, znotraj katere se nato združujejo različne organizacij v posebej za to oblikovano mrežo. V praksi so to običajno zavodi (kar pa ni nujno), ki si s svojimi notranjimi akti ustanovijo neko mrežo, uredijo njeno delovanje, pogoje za članstvo, njihove obveznosti, pravice in podobno. Običajno gre za organizacije, ki po konceptu tako niso članske (torej niso nujno društvo), a delujejo na podoben način, s tem da za delovanje takšnih mreže potem ne velja ZDru-1a, ampak njihova notranja pravila.

Primeri takšnih mrež so lahko:
Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti:
http://www.asociacija.si/slo/clani

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS:
http://www.cnvos.si/article?path=/o_zavodu/clanstvo

Mreža MaMa:
http://www.mreza-mama.si/index.php?lang=si&id=1&id1=24

2.)
Slovenski pravni red ne pozna oblike pravne osebe, ki bi jo imenovali "kooperativa". V tujini se takšen izraz uporablja za zadruge. Več o zadrugah pojasnjujmo v naslednji točki.

3.)
Zadruga je organizacija, ki se jo ustanovi z namenom pospeševanja gospodarske koristi svojih članov (1. člen Zakona o zadrugah - ZZad). Glede na to, da so nevladne organizacije nepridobitne organizacije (to pomeni, da njihov namen ni pridobivanje dobička na trgu), bi bilo nekoliko nenavadno, če bi ustanovile zadrugo.

Funkcija te je namreč spodbujanje gospodarske (pridobitne) dejavnosti svojih članov, v konkretnem primeru, pa takšna dejavnost ne bi smela biti osnovni namen njenih članov. Ne glede na to, pa menimo, da pravno-formalno ne bi bilo nikakršne ovire, da bi nevladne organizacije ustanovile zadrugo. Funkcija zadruge bi tako lahko bila npr. pospeševanje prodaje raznih kulturnih storitev ali blaga pri svojih članih.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura