www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Nadzorni organ zavoda
28.11.2010

Vprašanje:

Zanima me, ali mora imeti zavod poleg sveta, direktorja, strokovno vodjo in strokovni svet tudi nadzorni organ? Če je tako, me zanima koliko članov mora šteti nadzorni organ? Ali je mogoče nadzorni organ = strokovni svet?

V zakonu o zavodih namreč piše, da ima zavod štiri organe (svet, direktor, strokovni vodja in strokovni svet), vendar sem pri izpolnjevanju obrazcev (obr. UST - list 4), naletela na ČLANE ORGANA NADZORA.

Odgovor:

Pri ustanovitvi zavoda ni potreben nadzorni organ. Najbližje nadzornemu organu bi bil svet zavoda, ki mora imeti najmanj 3 člane - najmanj 1. predstavnika delavcev, 1 predstavnika ustanoviltejev in 1 predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti (2. odst. 29. člena ZZ).

Omenjeni obrazec UST4 se v praksi pri registraciji zavodov praviloma niti ne izpolnjuje, saj pride v poštev predvsem pri gospodarskih družbah, ki imajo nadzorne odbore.

Poleg tega strokovni vodja zavoda ni obvezen organ zavoda, saj lahko njegovo funkcijo prevzame direktor zavoda (3. odst. 31. člena Zakona o zavodih - ZZ in 1. odst. 40. člena ZZ).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura