www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Obdavčitev povračila materialnih stroškov
23.12.2010

Vprašanje:

Imam status samozaposlenega na področju kulture (Ministrstvo za kulturo plačuje tudi prispevke in zavarovanja), poleg tega sem direktor/ustanovitelj zavoda, ki nima nobenega redno zaposlenega delavca (vsi v njem opravljamo zgolj neredna dela preko avtorskih pogodb.)

Zanima me, ali si lahko po pogodbi o poslovodenju izplačujem dnevnice in potne stroške (kilometrina) na službenih potovanjih (ki se torej nanašajo na delo oz. vodenje zavoda). Zanima me predvsem, ali so ta povračila potnih stroškov oz. dnevnic tudi obdavčena in če so, kako jih sploh prijaviš davčni upravi.

Zanima me tudi, kako je s pogodbo o poslovodenju, če presežem dohodkovni cenzus in mi Ministrstvo za kulturo ne plačuje več prispevkov. Ali bi bilo možno, da mi jih v tem primeru plačuje moj zavod – v okviru pogodbe o poslovodenju? Ali bi to mogoče pomenilo tudi, da ne bi mogel ohraniti statusa samozaposlenega na področju kulture?

Ali mogoče poznate kakšen primer pogodbe o poslovodenju oz. kaj vse mora biti v njej navedeno?

Odgovor:

Uvodoma želimo zgolj pojasniti, da pogodbe o poslovodju, ki jo omenjate, ne gre enačiti z običajnimi "avtorskimi pogodbami", saj delo poslovodenja pravne osebe ne pomeni izdelek avtorskega dela, niti ne gre za pogodbo o prenosu avtorskih pravic, kar je praviloma predmet avtorskih pogodb. Slovenski pravni red sicer pogodbe o poslovodenju kot take ne pozna, ampak gre po naravi praviloma za podjemno pogodbo (619. – 648. člen Obligacijskega zakonika – OZ) ali mandatno pogodbo (766. - 787. člen OZ). Nekaj več o mandati pogodbi najdete v prispevku Mandatna pogodba.

V okviru pogodbe o poslovodenju (ki bo verjetno temeljila na enih od zgoraj omenjenih pogodb) si lahko določite tudi, da vam zavod povrne morebitne potne stroške in izplača dnevnice, ki bodo povezane z izpolnjevanjem vaših nalog poslovodenja. Vendar pa bodo takšni prihodki na vaši strani obdavčeni z dohodnino.

V davčnem smislu se namreč pogodba o poslovodenju šteje za zaposlitev, če gre za t.i. odvisno pogodbeno razmerje (2. odst. 35. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2). V tem kontekstu (izključno davčno gledano) tudi avtorska pogodba ali pogodba o poslovodenju šteje za zaposlitev, četudi ne gre za klasično pogodbo o sklenitvi delovnega razmerja.

Nadalje pa zakon določa, da dohodek iz zaposlitve vključuje vsako izplačilo in boniteto, ki sta povezana z zaposlitvijo. V kolikor tako v okviru pogodbenega razmerja (avtorske pogodbe, pogodbe o poslovodenju) prejmete poleg plačila za samo delo še kakšne druge prejemke, npr. potne stroške, dnevnice, plačane stroške prenočitve in podobno, se vsa takšna plačila vštevajo v vašo davčno osnovo. Davčna uprava Republike Slovenije v svojem pojasnilu št. 4210-170/2010 zavzema stališče, da dohodek iz takšnega pogodbenega razmerja vključuje vsako izplačilo za opravljeno delo, hkrati pa tudi povračila stroškov in boniteto.

To pomeni, da ste od plačila potnih stroškov zavezani plačati dohodnino, zavod pa mora ob izplačilu za vas odvesti tudi akontacijo dohodnine v višini 25 %. Davčna osnova je v tem primeru prejeti dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % (4. odst. 41. člena ZDoh-2). Način obračuna in prijave je enak kot pri ostalih pogodbah (npr. pri avtorski pogodbi).

V kolikor so vaši dejanski stroški (prevoza in drugi) višji kot zgolj 10 %, lahko le-te uveljavljate v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. Več o tem najdete v prispevku Uveljavljanje potnih stroškov pri davčni napovedi.

Stroški prevoza, prehrane in dnevnice pa se ne vštevajo v davčno osnovo, kadar jih prejme oseba, ki je z izplačevalcem v delovnem razmerju (1. odst. 44. člena ZDoh-2). V kolikor bi bili v zavodu zaposleni, so takšna izplačila neobdavčena, kar pa ne velja za primere, če delate na podlagi kakšne druge pogodbe.

Dohodki, ki bi jih prejeli iz pogodbe o poslovodenju, se vam tako vštevajo v davčno osnovo (tako plačila za delo kot tudi povračila stroškov). V dohodkovni cenzus za ohranitev pravice do plačila obveznih prispevkov se vštevajo tako dohodki iz dejavnosti (torej dohodki, ki jih dobite kot samozaposlen v kulturi) in drugi dohodki, kot so npr. dohodki iz poslovodenja pravne osebe (2. odst. 12. člena Uredbe o samozaposlenih v kulturi). V kolikor boste s seštevkom obeh prihodkov cenzus presegli, s tem izgubite pravico do plačila obveznih prispevkov.

V primeru, da vam Ministrstvo preneha plačevati obvezne prispevke, bo to postala vaša obveznost na podlagi samega statusa samozaposlenega v kulturi. Dejstvo, da opravljate samostojno opravljajo umetniško oziroma kulturno dejavnost in ste skladno z zakonom vpisani v register samostojnih dejavnosti, pomeni namreč obveznost plačevanja prispevkov (1. odst. 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1). V tem primeru zavod za vas ne more plačevati prispevkov, ker ste zavezani k plačevanju sami (222. in 223. člen ZPIZ-1). Lahko pa bi se dogovorili, da vam zavod te stroške povrne na podlagi posebne pogodbe (npr. pogodbe o poslovodenju), na podlagi katere bi zavodu izstavili račun, v znesek pa bi poleg plačila za poslovodenje, vključili tudi stroške prispevkov.

Posebnega vzorca pogodbe o poslovodenju v okviru brezplačnega svetovanja nimamo na voljo.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura