www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Zavarovalna osnova in prispevki
21.2.2011

Vprašanje:

Ali je država precej dvignila bruto zavarovalne osnove in s tem posledično prispevke z novim letom? Kakšen je vpliv povprečne plače na plačevanje prispevkov za samozaposlene v kulturi?

Odgovor:

Bruto zavarovalna osnova pomeni osnovo za plačilo obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za samozaposlene. Prispevki samozaposlenih se namreč odmerijo glede na njihovo doseženo davčno osnovo v preteklem letu, od te pa se nato razvrstijo v ustrezni razred za plačevanje prispevkov (209. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1).

V kolikor dosežena davčna osnova samozaposlenega ne preseže minimalne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, mora samozaposleni prispevke plačati najmanj od osnove, ki je enaka višini minimalne plače. Pri zavarovalnih osnovah poznamo več razredov – višja kot je davčna osnova samozaposlenega, višja je osnova od katere mora plačati prispevke. V kolikor je npr. njegova davčna osnova umeščena na lestvici zavarovalnih osnov med znesek minimalne letne plače in povprečno letno plačo, plača prispevke od druge najnižje osnove na lestvici - to je osnova, ki je enaka 60% povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova.

Bruto zavarovalna osnova je tako vezana na minimalno plačo (če ima samozaposleni nižjo davčno osnovo od minimalne plače) oziroma na povprečno plačo (če je njegova davčna osnova višja).

Tudi plačilo prispevkov zdravstvenega zavarovanja je za samozaposlene vezano na bruto pokojninsko osnovo (51. člen Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ).

Iz tega sledi, da sprememba minimalne plače ali sprememba povprečne plače vpliva na višino prispevkov, ki jih morajo plačati samozaposleni.

Minimalna plača se je s 1. januarjem 2011 povečala in sicer iz prejšnjega zneska 734,15 EUR na 748,10 EUR. Povečanje, ki ste ga morda zasledili pri plačevanju prispevkov na osnovi minimalne plače, je posledica posledica dviga minimalne plače. Ta osnova se zelo verjetno ne bo več zniževala.

V mesecu novembru 2010 pa smo bili priča precej višji povprečni bruto plači. Ta je znašala 1.634,48 EUR v primerjavi z oktobrom 2010, ko je znašala 964,19 EUR. To povišanje je vplivalo na odmero prispevkov za mesec januar 2011. Zvišanje povprečne plače v novembra 2010 (in s tem prispevkov) je posledica izplačila božičnic, letnih stimulacij in drugih dodatkov ob koncu leta, ki se vštevajo v plačo in posledično višajo povprečno vrednost na nivoju cele države. V decembru 2010 je bila povprečna plača že nižja in sicer 988,96 EUR, kar se bo poznalo pri nižjih prispevkih za mesec februar 2011 (v primerjavi s prispevki za januar 2011). V kolikor plačujete prispevke od odstotka povprečne plače, je povišanje posledica višje povprečne plače ob koncu leta 2010. Ta se bo zelo verjetno z januarjem 2011 še nekoliko znižala.

Povezavi:
Povprečne plače – Statistični urad RS

Minimalna plača – DURS

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura