www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Štipendija in bolezen med porodniškim dopustom
29.3.2011

Vprašanje:

Sem samozaposlena v kulturi z obema davčnima olajšavama. Konec lanskega leta sem odšla na porodniški dopust. Marca sem dobila obvestilo, da mi je za leto 2011 dodeljena štipendija. Moje zdravstveno stanje je takšno, da me v roku 5 mesecev čakata dva operativna posega.


Zanima me, kakšna je najboljša strategija delovanja, tako da bomo finančno izkoristili kar največ porodniškega dopusta in da bom lahko prejela tudi štipendijo, ne da bi kršila zakon. Moj partner služi denar prek avtorskih pogodb. Zanima me tudi, kakšno je razmerje med porodniškim dopustom in bolniškim staležem, ki bi (če ne bi bila na porodniški) pri meni trajal cca. od februarja do julija. Je možno, da na tej podlagi podaljšam porodniški dopust?

Odgovor:

Pravico do porodniškega dopusta in porodniškega nadomestila ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP. Ta določa, da pravica do starševskega nadomestila preneha, če pristojna inšpekcija za delo ugotovi, da oseba v času izrabe starševskega dopusta dela (45. člen ZSDP). Prejem drugih prihodkov, kot je štipendija, tako ni razlog za prenehanje pravice do starševskega nadomestila. V kolikor pa bi dobili štipendijo prav z namenom, da bi v obdobju prejemanja porodniškega nadomestila tudi delali (npr. za izplačevalca štipendije), pa je to okoliščina, ki lahko pomeni prenehanje starševskega nadomestila in celo njegovo morebitno vračilo, če Inšpektorat za delo ugotovi, da ste med prejemanjem starševskega nadomestila delali.

 

V kolikor vam štipendijo izplačujejo za nazaj ali za naprej in vam v tako v času prejemanja porodniškega nadomestila ni potrebno delati oziroma nimate delovnih obveznosti na podlagi prejete štipendije (in je to tudi razvidno iz sporazuma o štipendiranju), potem težave ne vidimo. Med delovne obveznosti bi lahko šteli tudi npr. obvezno prakso v okviru študija. V kolikor delovne obveznosti obstajajo vam svetujemo, da se skušate z izplačevalcem štipendije dogovoriti za odlog plačila in vaših obveznosti in sicer za čas po prenehanju prejemanja starševskega nadomestila.

 

Prejem štipendije po našem mnenju tudi ne vpliva na višino starševskega nadomestila, saj se ta odmeri glede na povprečna osnovo, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo prve vloge za starševski dopust (41. člen ZSDP). Morebitni naknadni prihodki tako na odmero višine ne vplivajo.

 

Glede na navedeno, tako ne vidimo vpliva prejete štipendije na vaše starševsko nadomestilo, v kolikor prejem ne pomeni tudi določene delovne obveznosti v času prejemanja nadomestila (npr. delovna praksa).

 

Glede na to, da ste decembra 2010 pričeli s koriščenjem porodniškega dopusta, predvidevamo, da boste z mesecem aprilom pričeli koristiti dopust za nego in varstvo otroka in boste v tem obdobju tudi imeli drugi operativni poseg.

 

ZSDP ne pozna možnosti podaljšanja porodniškega dopusta, ampak zgolj njegovo skrajšanje v primeru, če npr. mati otroka zapusti (18. člen ZDSP). Razlog vaše nezmožnosti za delo, vam tako porodniškega dopusta ne podaljša.

 

Pozna pa ZSDP nekaj primerov, ko se lahko podaljša dopust za nego in varstvo otroka in sicer je to možno v primeru rojstva dvojčkov, ali več živorojenih otrok, v primeru rojstva nedonošenčka ali otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, ali pa če imata starša že najmanj dva otroka (26. člen ZSDP). Razlog zdravstvenih posegov po drugi strani ni predviden kot razlog za podaljšanje in ne vpliva na trajanje vašega dopusta za nego in varstvo otroka. V kolikor bi v tem obdobju delali, bi to sicer bil razlog za bolniško odsotnost, saj bi bili nezmožni za delo. Ker pa v vašem primeru ne delate (ste na dopustu), tudi o odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov ne moremo govoriti. Operativni posegi vam tako po našem mnenju ne podaljšajo dopusta za nego in varstvo otroka.

 

Obstaja pa možnost, da se dopust za nego in varstvo otroka ne koristi v celoti v enem delu (to je 260 dni po poteku porodniškega dopusta), saj je 75 dni tega dopusta možno koristiti tudi kasneje, to je do 8. leta starosti otroka (26. člen ZDSP). Če bi se odločili za to možnost, bi lahko koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka prekinili že po 185 dneh, kar pa bi bilo v vašem primeru šele oktobra. Tedaj bi se lahko vrnili na delo, oziroma bili iz zdravstvenih razlogov na bolniški (in prejemali bolniško nadomestilo), ko pa bili ponovno delazmožni, pa bi lahko ponovno uveljavljali preostanek dopusta za nego in varstvo otroka (in ponovno prejemali starševsko nadomestilo). Takšen scenarij bi bil tako mogoč le, če bi imeli posege oziroma bili na »bolniški« v obdobju zadnjih 75 dni vašega dopusta za nego in varstvo otroka. V kolikor pa se vaša delovna nezmožnost konča prej (avgusta), pa  takšno ločeno koriščenje dopusta na nego in varstvo ni mogoče.

 

Ker pišete, da vaš partner služi denar preko avtorskih pogodb, sklepamo da ni zavarovan za starševsko varstvo, tako da sam ne more koristiti dopusta in nego za varstvo otroka  v času vaše »bolniške« (da bil v tem obdobju on prejemnik starševskega nadomestila, vi pa prejemnik bolniškega nadomestila).

 

Na tem mestu velja opozoriti tudi na roke za uveljavljanje pravice do dopusta za nego in varstvo otroka ter do nadomestila za ta čas – uveljavljati jih je namreč možno do 30 dni pred iztekom porodniškega dopusta (54. člen ZSDP). V kolikor se vam porodniški dopust izteče z  mesecem marcem, bi morali koriščenje dopusta za nego in varstvo urediti najkasneje v mesecu februarju. Glede na vse navedeno tako ocenjujemo, da sprememb pri dopustu ni mogoče doseči, priporočamo pa vam, da zgornje tolmačenje ZSDP preverite še pri svojem Centru za socialno delo.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura