www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Ne)dovoljena objava slike iz filma na platnicah knjige
6.4.2011

Vprašanje:

Za priročnik, ki sem ga napisala, razmišljamo o naslovnici, ki bi jo lahko oblikovali zelo atraktivno, če bi smeli uporabiti sliko iz kakšnega filma. Ali je to kako mogoče brez komplikacij z avtorskimi pravicami (npr. samo s točno navedbo vira)?


 

Odgovor:

Film kot avdiovizualno delo štejemo za avtorsko delo, kar pomeni, da tudi zanj velja avtorskopravno varstvo glede uporabe, reproduciranja, potrebnih dovoljenj avtorja in podobno.

 

V primeru, da bi sliko (izsek) iz filma uporabili na naslovnici svoje knjige bi šlo za reprodukcijo filma kot avtorskega dela, četudi bi se reproduciral zgolj njegov del in ne cel film. Za takšno uporabo dela filma pa bi potrebovali dovoljenje njegovega avtorja, oziroma imetnikov avtorskih pravic na filmu. Ta del filma (odtisnjen na naslovnico vaše knjige), bi se namreč s  knjigo dalje reproduciral, distribuiral, dajal v uporabo in podobno.  Za takšne vrste uporabe pa avtorskega dela pa se potrebuje ustrezno avtorsko pravico.

 

V kolikor bi tako želeli uporabiti prizor iz filma na svojo naslovnici, vam svetujemo, da za dovoljenje in ustrezen prenos avtorskih pravic povprašate pri avtorju filma (oziroma pri njegovem producentu). Tovrsten prenos pravic lahko uredi tudi vaš založnik za omenjeno knjigo.

 

Prenos avtorskih pravic ne bi bil potreben, če bi avtor filma takšno uporabo vnaprej dovolil - pri tem bodite pozorni, ali dovoljenje vsebuje tudi pravico do pridobitne (komercialne) prodaje) - ali pa, če bi šlo za film, ki ni (več) avtorskopravno varovan zaradi poteka časa. Po slovenski zakonodaji namreč avtorska pravica praviloma traja za čas avtorjevega življenja in 70 let po njegovi smrti (59. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP).

 

Rešitev, da bi lahko sliko iz filma uporabili zgolj z navedbo vira, ne bo ustrezna, saj je takšna možnost uporabe avtorskega dela omejena zgolj na zakonsko določene primere, kot je uporaba del pri pouku ali npr. v primeru navajanja del v citatih. V vašem primeru ne moremo trditi, da bi sliko iz filma uporabili kot citat, to je za namene  ponazoritve, soočenja ali napotitve.  Namen uporabe slike iz tujega filma je v vašem primeru povečanje privlačnosti knjige, oziroma pospeševanje njene prodaje. Takšni (pridobitni) namen uporabe tujega dela pa izključuje uporabo dela v okviru citata in posledično terja od uporabnika ustrezne avtorske pravice.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura