www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Vključitev samozaposlenega v sistem DDV in v d.o.o.
10.5.2011

Vprašanje:

Sem samozaposlena na področju kulture, doslej sem imela normirane stroške. Zaenkrat še cenzusa ne prekoračujem, ampak me zanima, če lahko prostovoljno postanem zavezanka za ddv? Drugo moje vprašanje pa je, če sem s tem statusom lahko družbenica v d.o.o.? Kako je v tem primeru z delitvijo dobička? Ali ga prikažem kot dohodek?

Odgovor:

Samozaposleni na področju kulture ni dolžan za svoje storitve obračunavati DDV, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 25.000 eurov obdavčljivega prometa (prvi odstavek 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 ). V kolikor se tega zneska ne preseže, vstop v sistem DDV ni obvezen.

Vendar pa se samozaposleni lahko vseeno prostovoljno odloči, da bo obračunaval DDV - torej da bo vstopil v sistem DDV, tudi če tega zneska ne preseže, oziroma ni verjetno, da ga bo (tretji odstavek 94. čelna ZDDV-1). Takšen postopek se izvede z vložitvijo zahteve za izdajo ID številke za DDV v obliki posebnega obrazca DDV-P2, ki ga najdete na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije.

Zahtevo se vloži pri davčnem uradu, kjer ima samozaposleni registriran svoj sedež. Samozaposleni nato postane zavezanec za DDV, ko mu DURS izda odločbo. To pomeni, da lahko šele takrat prične na svojih računih obračunavati DDV, hkrati pa lahko šele takrat tudi odbija vstopni DDV. Ob tem naj še opozorimo, da takšen prostovoljni vstop v sistem DDV hkrati pomeni zavezo, da bo samozaposleni DDV obračunaval najmanj 60 mesecev (tretji odstavek 94. čelna ZDDV-1). Drugače povedano: izstop v takem primeru ni mogoč takoj, ampak mora samozaposleni v sistemu DDV vztrajati vsaj 60 mesecev.

S prejetjem odločbe o dodelitvi ID številke za DDV prične samozaposleni obračunavati DDV po stopnji 20% od prodaje vseh svojih storitev in blaga. Glede na to, da uveljavljate normirane stroške, boste DDV obračunali od bruto zneska na svojem računu, torej od seštevka akontacije dohodnine in nakazila na vaš TRR. Več o izdaji računov za zavezance za DDV najdete v prispevku Izdajanje računov za samozaposlene na področju kulture.

Več o tem v članku Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi (Artservis, Priročnik).

V kolikor boste kot samozaposlena družbenica v d.o.o., se vam bodo morebitna izplačila iz tega naslova (delitev dobička) štela kot dohodek iz vaše dejavnosti in sicer kot »finančni prihodki iz deležev«.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura