www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Nadomestilo za delo pred upokojitvijo
31.8.2011

Vprašanje:

Sem samozaposlen v kulturi. Sam si plačujem prispevke in sem davčni zavezanec. Manjka mi še 2 leti do upokojitve. Zanima me, če se lahko prijavim na Zavod za zaposlovanje glede na to, da mi je delo, ki sem ga opravljal do sedaj, prenehalo in tudi nimam več pogodbe za naprej.

Odgovor:

Predvidevamo, da imate v mislih predvsem pravico do prejemanja denarnega nadomestila na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ki bi ga prejemali, dokler ne bi izpolnili pogojev za upokojitev.

Prijavo samozaposlenih (v kulturi) do takšnega nadomestila ureja Zakon o urejanju trga dela - ZUTD, ki je z letošnjim letom nadomestil prej veljavni Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti – ZZZPB.

ZUTD določa, da lahko denarno nadomestilo pridobi tudi samozaposlena oseba, a pod pogojem, da ste se pred tem (to je pred prijavo na Zavod za zaposlovanje) odjavili iz vseh obveznih zavarovanj (četrti odstavek 63. člena ZUTD). Slednje pa je mogoče le, če se izbrišete iz razvida samozaposlenih pri Ministrstvu za kulturo. Takšen izbris iz registra ni težaven, saj Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK omogoča, da se samozaposlenega izbriše iz razvida tudi na lastno zahtevo (88. člen ZUJIK).

Šele po tem, ko vas Ministrstvo za kulturo tudi izbriše iz registra, se boste kot brezposelni lahko prijavili pri Zavodu za zaposlovanje in zaprosili za denarno nadomestilo. To hkrati pomeni, da kot samozaposleni ne boste mogli več opravljati svoje dejavnosti.

Dodatni pogoj pri tem je, da ste bili pred tem zavarovani za primer brezposelnosti najmanj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih, ter da ste tudi plačali obvezne prispevke (prvi in drugi odstavek 59. člena ZUTD).

Nadaljnji pogoj pa je tudi ta, da vam pravica do denarnega nadomestila pripada zgolj v primeru, če je zgoraj opisana odjava iz obveznih zavarovanj in izbris iz registra samozaposlenih v kulturi posledica objektivnih okoliščin in ne zgolj vaše (subjektivne) svobodne volje. Drugače povedano, samozaposlen v kulturi se ne more povsem prostovoljno odločiti, da ne bo več v samozaposlen v kulturi in od Zavoda prejemati nadomestila (sicer bi to lahko storil vsak), ampak mora biti izguba položaja samozaposlenega v kulturi posledica določenih zunanjih razlogov, na katere ni mogel vplivati. ZUTD med takšne objektivne razloge šteje zlasti dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca, insolventnost, stečaj, elementarno nesrečo, večjo materialno škoda na premoženju zavarovanca, izguba poslovnega prostora ali izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje in drugi primerljivi objektivni razlogi (četrti odstavek 63. člena ZUTD).

Za pridobitev nadomestila na Zavodu za zaposlovanje bi tako morali dokazati, da ste prenehali biti samozaposlen v kulturi iz zunanjih razlogov – npr. zaradi izgube večjega poslovnega partnerja in podobno. Ker omenjate, da vam je »delo prenehalo«, bi lahko Zavodu dokazovali, s kom ste delali do sedaj in da vam je ta oseba ali podjetje pogodbo odpovedal, pri čemer je šlo za zelo pomembnega partnerja za vašo dejavnost. V zvezi s tem vam priporočamo, da se predhodno obrnete v vaši občini na Urad za delo, kjer naj vam pojasnijo tudi, ali bi vašo situacijo šteli za objektivni razlog.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura