www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Obveznost zaposlitve samozaposlenega v kulturi
16.2.2012

Vprašanje:

Že 10 let sem vpisan v razvid samostojnih kulturnih delavcev. Ves ta čas pogodbeno sodelujem z javnim zavodom. Pogodbe imam sklenjene načeloma za eno leto, vsa leta so bile avtorske, zdaj pa so že 3 leta o poslovnem sodelovanju. V bistvu pa gre vedno za isto pogodbo. Zanima me, če je to dopustno?
Ni mi namreč jasno, kakšen pravni status imamo samozaposleni v kulturi. Smo fizične ali pravne osebe? Kakšne pogodbe sploh lahko sklepamo? Naslednje vprašanje pa je, ali je dopustno, da delaš na podlagi take pogodbe na delovnem mestu, ki je pri delodajalcu sistematizirano kot delovno mesto in na njem delajo tudi ljudje, ki so v rednem delovnem razmerju? Delaš za polni delovni čas po navodilih, nadzoru in v odvisnosti od delodajalca. Ali pa gre tudi tukaj morda za delovno razmerje, ki bi ga bilo možno dokazati?

Odgovor:

Vašo situacijo ureja Zakon o delovnih razmerjih – ZDR Zakon o delovnih razmerjih – ZDR, ki določa, da se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava (kot je npr. avtorska pogodba, oziroma pri vas po novem pogodba o sodelovanju), vkolikor obstajajo elementi delovnega razmerja, kot jih določa zakon (drugi odst. 11. ?lena ZDR).

Ta določba pomeni, da mora delodajalec z osebo (delavcem) skleniti pogodbo o zaposlitvi in ne kakšne druge pogodbe, vkolikor se med njima vzpostavijo elementi delovnega razmerja, ki so (prvi odst. 4. člena ZDR):
- da se je delavec prostovoljno vključil v delovni proces delodajalca,
- da delavec opravlja delo za plačilo,
- da delavec delo opravlja osebno,
- da delavec delo opravlja nepretrgoma (redno),
- da delavec delo opravlja po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

Prav tako je pomembno, da delavec izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta, kot jih določa morebiten predpis, kolektivna pogodba ali splošni akt delodajalca (prvi odst. 20. člena ZDR). Potrebno je torej preveriti, ali izpolnjujete pogoje za zasedbo delovnega mesta, kot jih določa akt o sistemizaciji, ki ga omenjate.

V kolikor so vsi zgoraj omenjeni pogoji izpolnjeni, pomeni, da bi delodajalec z vami moral skleniti pogodbo o zaposlitvi in ne pogodbe o sodelovanju (in vas tako tudi vključiti v obvezna zavarovanja itd.). Po drugi strani to tudi pomeni, da bi od takšnega delodajalca lahko zahtevali izstavitev (sklenitev) pogodbe o zaposlitvi – najprej s pisno zahtevo, nato pa tudi preko sodišča z vložitvijo tožbe.

Pri tem želimo še opozoriti, da bi sodišče v takem primeru presojalo zgornje splošne kriterije, ali so v vašem primeri konkretno izpolnjeni, kot tudi druge okoliščine sklepanja vaših dosedanjih pogodb (to je, kaj je njihova vsebina, ali ste kdaj že zahtevali sklenitev pogodbe o zaposlitvi, pa je niste dobili in je bila tako pogodba o sodelovanju zgolj izhod v stiski in podobno).

Pri tem ni ovira, da ste delo opravljali kot samozaposleni v kulturi, saj je tudi v takem primeru možno zgornje pogoje izpolniti. Temu je pritrdilo že Vrhovno sodišče v Sklepu VIII Ips 337/2006, kjer je šlo za samostojnega novinarja, podobno pa je odločilo tudi Višje delovno in socialno sodišče v sodbah Pdp 300/2010 in Pdp 119/2011.

Kot že omenjeno, se samostojni kulturni delavci štejejo za fizične osebe (ki opravljajo neko dejavnost), pri čemer pri vrsti sklepanja pogodb niste omejeni – lahko poljubno sklepate avtorske, podjemne in druge pogodbe, kot je pogodba o sodelovanju. V primeru, da pa je dejansko stanje takšno, da izvajate delo, ki ima vse elemente delovnega razmerja, pa mora vaš delodajalec z vami skleniti pogodbo o zaposlitvi (oz. jo lahko zahtevate).

Ali bi v vašem primeru lahko dokazali, da gre za delovno razmerje, vam težko odgovorimo, saj gre za dejansko vprašanje in je odvisno od konkretnih okoliščin, v katerih delate. To, da delate na tem mestu že 10 let, po nadzoru in navodilih delodajalca, zagotovo kaže v smer, da gre za delovno razmerje. A kot že omenjeno, je potrebno v tem primeru presojati vse okoliščine: ali ste morda sami želeli delati kot samostojni delavec in ne kot zaposleni, ali izpolnjujete pogoje za delovno mesto in podobno.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura