www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Osebni račun za poslovanje samozaposlenega v kulturi
23.2.2012

Vprašanje:

Ali imam lahko kot samozaposleni v kulturi odprt osebni račun za prihodke in odhodke, povezane z opravljanjem dejavnosti? Lahko v isti banki odprem tudi gotovinski račun ali varčevalni račun, ki bi veljal za osebne namene?

Odgovor:

Obveznost uporabe transakcijskega računa za samozaposlene ureja Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2, ki določa, da mora subjekt vpisa v poslovni register imeti pri ponudniku plačilnih storitev odprt transakcijski račun ter, da morajo posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, imeti za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen transakcijski račun (tretji odst. 37. člena ZDavP-2). Med posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, lahko štejemo tudi samozaposlene v kulturi.

To torej pomeni, da kot samozaposleni v kulturi potrebujete ločen račun za namene poslovanja, saj vam to obveznost nalaga zakon, čeprav v primeru kršitve zgornje določbe ni predvidena nobena sankcija. In drugič, zakon zahteva le, da se za opravljanje dejavnosti uporabi ločen transakcijski račun, ni pa določeno, ali mora biti to poslovni račun ali pa je lahko osebni. Pomembno je, da gre za račun, namenjen zgolj prihodkom in odhodkom, povezanim s samostojnim in neodvisnim opravljanjem dejavnosti.

Iz tega sledi, da lahko poslovanje kot samozaposleni v kulturi vršite tudi preko osebnega računa, ki ga omenjate, saj s tem ne pride do kršitve ZDavP-2, hkrati pa je ta rešitev verjetno tudi cenejša kot odprtje poslovnega računa. Lahko pa se v tem primeru zgodi, da bo temu oporekala banka, ko (če) bo ugotovila, da osebni račun uporabljate za namene poslovanja, saj je to lahko v nasprotju z njenimi pogoji poslovanja.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura