www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Zaščita dizajna
10.2.2011

Vprašanje:

Sem oblikovalec, samozaposlen v kulturi. Že nekaj let s kolegom delujeva pod skupnim imenom, pod katerim se predstavljava na oblikovalskih sejmih v tujini. Nedavno se nama je ponudila priložnost, da svoj dizajn prodava firmi s sedežem v Nemčiji. Prosil bi vas za nasvet, kako se zadeve sploh lotiti, saj si predstavljam, da najbrz ni način, da jim kar po mailu pošljem ceno in par pogojev.
Želeli bi odkupit najin dizajn, pridobiti avtorizacijo za produkcijo in trženje v Evropi, sprašujejo naju za ceno in pogoje. Nimam zaenkrat nobenega uradnega potrdila o zaščiti dizajna oz. lastništvu, ga pa ze nekaj let razstavljamo.

Odgovor:

Vaša oblikovanja in izdelek lahko (zelo verjetno) štejemo za avtorsko delo, v kolikor gre intelektualne stvaritev s področja umetnosti. S tega vidika je smiselno, da način uporabe tega izdelka s svojim poslovnim partnerjem predhodno tudi pisno uredite na način, da postavite jasne pogoje (in meje) kaj smejo z vašim izdelkom početi in kaj ne.

Pogoje in ceno jim tako sicer lahko pošljete v okviru svoje redne korenspondence, za voljo lastnega zavarovanja pa priporočamo sklenitev posebne pisne pogodbe o prenosu avtorskih pravic. S tako pogodbo lahko namreč jasno dorečete, kaj je predmet prodaje – kateri izdelek, in katere (avtorske) pravice v zvezi z njim prenašate na poslovnega partnerja, kot npr:
- ali sme izdelek reproducirati (»kopirati«) in distribuirati (podajati) – v koliko izvodih, koliko časa, na območju katere države in podobno,
- kje in pod kakšnimi pogoji se sme izdelek prodajati (npr. v kakšnem tipu trgovine),
- ali sme izdelek kakorkoli predelati ali vključiti v kakšen drug izdelek,
- ali sme izdelek dajati v najem za npr. razstave ali ga kje druge prikazovati brez namena prodaje in podobno,
- ali avtorske pravice prenašate izključno ali neizključno (več o tem v prispevku, http://www.artservis.org/prirocnik/faq_odgovor.asp?ID=197 Izključen in neizključen prenos avtorskih pravic),
- ali poslovnemu partnerju dovoljujete, da prejete pravice prenese na tretjo osebo ali ne (npr. da dopusti prodajo komu tretjemu, ali pa jo mora vršiti sam).

Vsekakor je v pogodbi smiselno urediti tudi finančni vidik prenosa teh pravic – ali boste honorar določili pavšalno ali pa morda v odstotku od prodaje vaših izdelkov (in kako vam bodo v tem primeru poročali o prodaji).

Z vidika zavarovanja, da ste res imetnik avtorskih pravic na predmetnem izdelku (to je, da gre za vaš dizjan), je lahko smiselna tudi registracija vašega avtorskega dela pri Avtorski agenciji za Slovenijo.

Takšna registracija bi vam lahko koristila v primeru, da bi kakšna druga oseba trdila, da je sama imetnik avtorskih pravic na (podobnem) izdelku in tako ne potrebuje vašega dovoljenja za prodajo ali drugačno uporabo.

Pri tem želimo opozoriti, da takšna registracija ne pomeni pogoja, da se vi imetnik avtorskih pravic, saj vam te pripadejo že na podlagi zakona (peti odst. 174. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah - ZASP).

Lahko pa vam takšna vnaprejšnja registracija olajša dokazovanje – to je, da ste že ob dnevu registracije sami ta izdelek imeli izdelan in ga npr. niste naredili kasneje, ko ste videli nek podoben izdelek na trgu, temveč je bilo obratno.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura