www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Vključitev v sistem DDV
9.2.2012

Vprašanje:

Rabila bi nasvet glede preseganja meje 25.000 eurov zaslužka iz dejavnosti. Letos sem presegla to mejo in iz vašega Priročnika izvedela, da bi se morala prijavit kot davčna zavezanka. Kaj zdaj?
Bi se morala prijavit za nazaj? Kaj se zgodi, če se prijavim zdaj? Se mi bo davek po novem obračunaval samo od dohodkov, ki jih bom dobivala odslej ali tudi za nazaj? In kako se mi bo sploh obračunaval davek? Ali se v tem primeru upoštevajo 25% normirani stroški kot olajšava? Kakšno evidenco bi morala odslej voditi?

Odgovor:

Tudi za samozaposlene osebe v kulturi velja, da v kolikor presežejo mejo 25.000,00 EUR prihodkov, to za seboj prinese določene spremembe, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Verjetno najpomembnejša sprememba je ta, da mora samozaposleni pri Davčni upravi Republike Slovenije predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (78. člen Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1.) ter pričeti od svojih storitev obračunavati DDV (prvi odst. 94. člena ZDDV-1).

Več o samem postopku vključitve s sistem DDV in o oprostitvah najdete v Artservisovem prispevku Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi.

O izdajanju računov, na katerem morate od tedaj naprej prikazovati tudi ločen znesek DDV zneska, najdete več v Artservisovem prispevku Izdajanje računov za samozaposlene na področju kulture.

Ob tem želimo opozoriti, da obveznost vključitve v sistem DDV (in s tem obveznost izdajanja računov z DDV) obstaja, že preden prekoračite mejo 25.000,00 prihodkov (in ne dobička!), kadar samozaposleni utemeljeno pričakuje, da bo to mejo presegel v obdobju 12 mesecev. Za izpolnitev tega, bi tako morali redno spremljati vaše dohodke zadnjih 12 mesecev in se v sistem vključiti, ko se meji 25.000,00 približate in hkrati pričakujete, da jo boste tudi presegli.

V vašem primeru ste to mejo že prekoračili, kar se v praksi sicer dostikrat zgodi. V tem primeru gre (lahko) za prekršek, tako da vam svetujemo, da vključitev čim prej opravite, hkrati pa predložite tudi potrebne obračune glede DDV za nazaj. Pri tem je najbolje, da se poslužite tako imenovan »samoprijave«. V takšnem primeru namreč DURS ne more izreči kazni za storjen prekršek, ker na storjeno lastno nepravilnost opozorite sami (396. člen Zakona o davčnem postopku – ZDDV-1).

Več informacij o »samoprijavi" najdete na spletni strani DURS.

Hkrati vaša situacija pomeni tudi, da bi morali obračunati DDV od vseh računov, ki ste jih izdali po prekoračitve meje 25.000,00 EUR in jih kot takšne tudi zavesti v zgoraj omenjeni obračun. Če so bili vaši računi pred tem že izdani (brez obračunanega DDV) ali celo plačani, se skušajte dogovoriti s plačniki, da izdate dodaten račun oziroma kako drugače, da dobite plačan tudi DDV. Slednjega bi namreč morali od teh računov obračunati in ga tudi odvesti (plačati).

Glede na navedeno se v sistem DDV za nazaj sicer ne boste morali prijaviti – ID za DDV boste lahko dobili šele po vložitvi zahteve, račune in obračune DDV pa bi morali uskladiti za nazaj (torej, od njih obračunati DDV in ga tudi plačati).

Z vstopom v sistem DDV boste morali voditi tudi dodatne poslovne knjige glede zaračunanega in plačanega DDV, ki vam bo omogočil sestavo in posredovanje podatkov na DURS. Obračun DDV se oddaja preko sistema eDavki, več informacij o tem pa najdete na spletni strani DURS.

Nadalje prekoračitev omenjene meje prihodkov pomeni tudi, da od prihodkov nad tem zneskom ni možno uveljavljati posebne osebne olajšave v višini 15% prihodkov. Še vedno sicer lahko svojo davčno osnovo obračunavate na podlagi normiranih stroškov (dokler prihodki ne presegajo 42.000,00 EUR – tretji odstavek Zakona o dohodnini – ZDoh-2), posebna osebna olajšava v višini 15% prihodkov pa se priznava le do višine 25.000,00 EUR prihodkov (prvi odst. 113. člena ZDoh-2). V davčno osnovo, ki jo obračunavate na podlagi normiranih stroškov (če jo), lahko tako nad zneskom 25.000,00 uveljavljate le še 25% znižanje, ne pa tudi dodatnih 15%.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura