www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Uveljavljanje znižane stopnje DDV
13.1.2012

Vprašanje:

Sem samozaposleni v kulturi, prevajalec. Ker sem presegel vsoto 25.000 eurov, bom postal davčni zavezanec. Zanima me, ali imam kot prevajalec predvsem literarnih del, za katere na založbe, gledališča prenašam avtorske pravice za uporabo prevoda, vendarle pravico do uveljavljanja znižane stopnje DDV, ki bi ga moral zaračunavati naročnikom.
V vašem Priročniku je navedeno: ZDDV-1 omogoča obračunavanje znižane stopnje DDV (8,5%) za dobavo naslednjega blaga in storitev, ki bi lahko prišle v poštev tudi za samozaposlene v kulturi (Priloga 1 k ZDDV-1): (...) - Avtorske pravice književnikov in skladateljev ter storitve izvajalskih umetnikov. Ali to ne zajema tudi prevajalcev književnih del?

Odgovor:

Iz vašega vprašanja izhaja, da ste (boste) zavezanec za DDV in hkrati samozaposleni v kulturi. Pri tem vas zanima, ali je lahko vaša storitev prevajanja literarnih del in prenosa avtorskih pravic na prevodih (na založbe ali gledališča) storitev, od katere se obračuna znižana stopnja DDV (to je 8,5%).

Blago in storitve, ki so plačila DDV oproščena oziroma za njih velja znižana stopnja DDV ureja Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1.

Na podlagi 42. člena ZDDV-1 so plačila DDV oproščene kulturne storitve in z njimi neposredno povezano blago, ki jih opravljajo javni zavodi in druge, od države priznane kulturne institucije. Samozaposlenega v kulturi v to kategorijo ne moremo šteti, tako da oprostitev plačila DDV ne pride v poštev.

Kot že sami navajate, pa ZDDV-1 omogoča plačilo DDV po znižani (8,5%) stopnji in sicer med drugim tudi za » avtorske pravice književnikov in skladateljev ter storitve izvajalskih umetnikov« (Priloga I k ZDDV-1 – na voljo tukaj).

Določbe ZDDV-1 podrobnejše sicer ureja tudi Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost.

Ta podrobneje določa, kaj so storitve izvajalskih umetnikov - igranje, petje, plesanje, recitiranje ali drugačno umetniško izvajanje avtorskih ali folklornih del igralcev, pevcev, glasbenikov, plesalcev in podobnih oseb. Omenjene storitve za vas ne pridejo v poštev. Pravilnik pa podrobneje ne opredeljuje, koga šteje kot »književnika« oziroma ali bi v ta okvir sodili tudi prevajalci.

Glede na to, da gre za izjemo od splošnega pravila (to je od splošne davčne stopnje 20%), je takšno izjemo potrebno tolmačili ozko. Ker beseda »književnik« pomeni osebo, ki literarno delo napiše (ustvari), sami ocenjujemo, da storitev prevajalstva v to izjemo ne sodi. V kolikor bi šlo za prenos avtorskih pravi osebe, ki je literarno delo ustvaril (napisal), bi znižana stopnja DDV prišla v poštev, ne pa tudi v primeru, ko oseba ustvari prevod že obstoječega literarnega dela (oz. ga predela) in prenese avtorske pravice na takšnem prevodu.

Ob navedenem tako menimo, da je potrebno pri storitvi prevajanja literarnih del obračunati osnovno 20% stopnjo DDV.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura