www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Gostovanje tujega umetnika
5.1.2012

Vprašanje:

Na zabavi bomo gostili priznanega kulturnega umetnika iz BIH. Zanima me, kateri vzorec avtorske pogodbe naj izpolnim? Lahko sploh uporabimo avtorsko pogodbo, glede na to, da gospod ni državljan Slovenije, ali obstaja kakšen drug zakonit način plačila preko drugačne pogodbe?

Odgovor:

Kot je razvidno iz vašega vprašanja, bo vaša organizacija gostila tujega umetnika, ki bo na vaši prireditvi (verjetno) izvedel neko uprizoritev oziroma izvedel neko avtorsko delo. V tem primeru je smiselna sklenitev nekakšne pogodbe o izvedbi avtorskega dela, po kateri se bo avtor (umetnik) zavezal izvesti neko svoje avtorsko delo (in ga morda pred tem še ustvariti ali pripraviti), vi kot naročnik, pa mu boste za takšno izvedbo plačali.

Posebnega obrazca za takšno pogodbo za enkrat nimamo objavljenega, bi pa bilo v takšni pogodbi smiselno urediti najmanj:
- podatke o obeh strankah pogodbe (vašemu podjetju kot naročniku in umetniku kot avtorju),
- navedbo obveznosti umetnika: katero (kakšno) predstavo mora izvesti in po možnosti navedba lastnosti predstave, ki jo pričakujete - npr. dolžina, oblika in podobno,
- navedbo obveznosti naročnika: višina honorarja, ki ga boste plačali, ali gre za neto ali bruto znesek, rok plačila in način plačila,
- ureditev morebitnih avtorskih pravic glede predstave (če bi npr. želeli predstavo snemati..).

Pri tem želimo posebej opozoriti, da Zakon o avtorski in sorodnih pravicah - ZASP, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah - ZASP, ki ureja tudi avtorsko pogodbeno pravo, pozna t.i. »Pogodbo o izvedbi« (95. – 98. člen ZASP), a je ta mišljena za primere, ko uporabnik pridobi pravico do izvedbe (tujega) avtorskega dela in nato neko delo sam izvede, kar pa v vašem primeru ne velja.

Okoliščina, da umetnik ni slovenski državljan, pri tem ne igra vloge in se z njim prav tako lahko sklene zgoraj opisano (avtorsko) pogodbo. Drug možen način plačila bi bilo plačilo na podlagi izstavljenega računa, v kolikor vam ga omenjeni umetnik lahko izstavi (če ima npr. svoje podjetje, ga zastopa kakšna avtorska agencija ali podobno).

V primeru, da boste njegovo delo plačali preko avtorske pogodbe, je potrebno od njegovega honorarja obračunati in plačati tudi akontacijo dohodnine v Sloveniji. V ta namen je potrebno za gostujočega umetnika pridobiti pri naši davčni upravi tudi davčno številko.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura