www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Plačilo ali vračilo dohodnine
7.7.2006

Vprašanje:

Dobil sem odločbo o dohodnini. Po vseh mojih izračunih bi moral dobit nazaj 8.764 sit. V odločbi pa: doplačilo 6.287 sit.

Plačana akontacija dohodnine - 80.478. V odločbi tudi piše: Zavezancu je bila osnova za dohodnino zmanjšana: - za splošno olajšavo (105 člen v povezavi z drugim odstavkom 134.člena ZDoh-1) v višini 470.333 sit. Menim, da je to narobe in bi moralo bit 564.400 sit. Ali imam prav? Bruto dohodki - 1.321.615 sit, katasterski dohodek - 2.020 sit, dividende - 1.788 sit, prispevki - 292.144 sit.

Odgovor:

1. Vaša navedba glede splošne olajšave je pravilna. Zakon o dohodnini določa v 134. členu, da je znesek splošne olajšave za leto 2005 v višini 564.400 tolarjev. V 105.členu pa zakon navaja, da se zmanjšanje letne davčne osnove prizna pod pogojem, da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

2. Podatke, ki ste jih poslali, smo vnesli v elektronski obrazec za izračun dohodnine na spletni strani www.dohodnina.com. Rezultat, ki smo ga dobili, je podoben vašemu in sicer, da bi vam morala država vrniti cca. 8.800,00 sit. Glede na podatke, ki ste jih vi navedli je vaš izračun pravilen, vendar glede na to, da ne poznamo vseh okoliščin primera, ne moremo z gotovostjo trditi, da je DURS naredil napako.

3. V kolikor so to edini dohodki, ki ste jih prejeli in vas ni nihče uveljavljal kot vzdrževanega družinskega člana menimo, da je smiselno vložiti pritožbo.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura