www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Težave z izplačevalcem AP
13.7.2006

Vprašanje:

Komu se zaračuna davek na pogodbo pri avtorski pogodbi, avtorju ali izplačevalcu? Mojemu avtorskemu honoraju so odšteli 10% (normirani stroški), nato pa še 25% davka na avtorski honorar. Pri nekem drugem podjetju, za katerega delam, pa to plača podjetje.

Zanima me tudi, ali si lahko izplačevalec prosto po Prešernu v pogodbi izmišljuje, kako dolg bo rok plačila po avtorski pogodbi? Kaj naj naredim, če mi izplačevalec ne vrne mojega izvoda pogodbe oz. če zamuja rok plačila po pogodbi?

Odgovor:

1. Akontacijo dohodnine za avtorski honorar plača prejemnik tega dohodka (tj. avtor), odvede pa ga izplačevalec (tj. podjetje). Dejansko pa to izgleda, kot da davek plača podjetje, saj avtor tega denarja ne dobi v roke. Primer računa in obračuna davkov v primeru avtorske pogodbe lahko pogledate na Artservisu (Finance – Avtorska pogodba).

2. Pogodba o avtorskem delu je pogodba kot vsaka druga. V njej naj bi se našlo soglasje volj strank glede vsake točke. V kolikor se s katero od točk ponujene pogodbe ne strinjate, bi načeloma morali podpis take pogodbe zavrniti. Ker pa je ponavadi povpraševalcev po avtorskem delu malo in ponudnikov veliko, uspejo povpraševalci skleniti zase bolj ugodne pogodbe.

3. V kolikor izplačevalec zamuja s plačilom, ga je v prvi fazi potrebno spomniti na njegovo obveznost s pisnimi opominom, ter mu navesti, da tečejo zamudne obresti. V kolikor svoje obveznosti ne bo hotel prostovoljno poravnati tudi po daljšem prigovarjanju, bo potrebno razmisliti o predlogu za izvršbo.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura