www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Avtorsko delo za delodajalca
17.7.2006

Vprašanje:

Sem zaposlena. V prostem času sem doma delala honorarno za isto podjetje, v katerem sem zaposlena, in razvila softwer. Zanima me, če mi lahko podjetje nakaže plačilo preko avtorske pogodbe in če je obvezno sklenitev AP prijaviti na Zavod za zaposlovanje.

Ali bi morala skleniti podjemno pogodbo oz. kakšna je možnost, da mi podjetje plača moje delo?

Odgovor:

Kljub temu, da ste že zaposleni, ni nobene ovire, da za isto podjetje (delodajalca) opravljate delo tudi preko avtorske pogodbe in vam podjetje (v tem primeru naročnik avtorskega dela) na podlagi avtorske pogodbe tudi izplača honorar. Pri tem je potrebno, da gre za izdelavo avtorskega dela, sicer avtorska pogodba ni mogoča. Ker pišete, da gre za razvoj programske opreme, bi bila avtorska pogodba primerna, saj Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah tudi programsko opremo uvršča med avtorska dela.

Podjemna pogodba se v praksi sklepa predvsem za fizična dela, opravljanje določenih storitev in v vašem primeru ne bi bila primerna. Ker je vaš naročnik hkrati tudi vaš delodajalec, bo honorar iz avtorske pogodbe podvržen enakemu davčnemu režimu kot vaš osebni dohodek iz delovnega razmerja pri tem delodajalcu (in torej posebne olajšave za področje kulture ne bodo možne). To pomeni, da ni možna uveljava nikakršnih normiranih stroškov (ne splošnih ne posebnih na področju kulture), se pa za odmero dohodnine upošteva honorar, zmanjšan za socialne prispevke.

Sklenitev avtorske pogodbe je tudi v vašem primeru potrebno sporočiti Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura