www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Registracija in prodaja v galeriji
1.8.2006

Vprašanje:

Sem redno zaposlen. V prostem času se ukvarjam z likovno dejavnostjo. Imam priložnost prodaje v prodajni galeriji. Zanima me kako oz. v kakšnem smislu naj registriram svojo dejavnost, oz. kateri način sodelovanja z galerijo bi bil najbolj primeren, glede na to, da gre samo za nekaj izdelkov.

Odgovor:

Ker gre za vaša avtorska dela, lahko svoja likovna dela prodate v okviru avtorske pogodbe, če se galerija strinja, da z vami sklene avtorsko pogodbo, kajti galerija je verjetno bolj posrednik pri prodaji likovnega izdelka.

Sicer pa je odgovor predvsem odvisen od tega, ali imate status samostojnega kulturnega delavca, ali ne. Če imate ta status, lahko v tem statusu tudi prodajate svoje umetniške izdelke, z galerijo boste v tem primeru sklenili neko pogodbo o posredništvu pri prodaji - galerija vaš izdelek razstavi, izpelje morebitno prodajo in vam ob plačilu določene provizije, izroči izkupiček. Če pa nimate tega statusa, potem bi bilo zaradi prodaje vaših izdelkov potrebno, da se registrirate kot samostojni podjetnik. Ker gre pa za umetniško dejavnost, bi bil mogoče bolj primeren zavod.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura