www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Opravljenje dejavnosti brez statusa
17.8.2006

Vprašanje:

Pred kratkim sem končal fakulteto za glasbeno produkcijo. Želim se samozaposliti. SP in "samozaposlen v kulturi" trenutno odpadeta, ker nimam sredstev za plačevat pokojninsko zavarovanje, računovodstvo, etc. (karkoli pač to prinese zraven).

Ali obstaja način, da bi lahko vseeno uradno opravljal svojo samostojno dejavnost in imel možnost izdati račun tako pravni kot tudi fizični osebi?

Odgovor:

Dejavnosti, ki jih navajate, lahko opravljate po avtorski pogodbi, ki je urejena v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), zanjo pa se uporabljajo določbe o podjemni pogodbi, ki jo ureja Obligacijski zakonik v členih 619 -648, v kolikor z ZASP ni določeno drugače.

Opravljanje dela po avtorski pogodbi tudi ni ovira, da ne bi mogli biti prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve.

Od pogodbenika, s katerim boste sklenili avtorsko pogodbo se zahteva:

1)      da v 15-ih dneh po sklenitvi avtorske pogodbe to sporoči Zavodu za zaposlovanje na posebnem obrazcu, kot to določajo Navodila o načinu sporočanja o sklenjenih avtorskih pogodbah Zavodu RS za zaposlovanje

2)      da odvede 19% akontacije za dohodnino v skladu z Zakonom o posebnem davku na določene prispevke (drugače pa zakon ne predvideva davka za avtorsko pogodbo).

Predlagamo vam, da si na naši spletni strani, področje nevladne organizacije, vodič po pravu NVO, natančneje ogledate, kaj vse se predvideva za avtorsko pogodbo (sporočanje o sklenjenih avtorskih pogodbah Zavodu za zaposlovanje z obrazcem, Pogodbe o delu).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura