www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Preoblikovanje podjetja v zavod
21.8.2006

Vprašanje:

Imamo majhno podjetje z omejeno odgovornostjo, ki je registrirano v Sloveniji za raziskave. Zanima me, če je mogoče preoblikovati podjetje v javni zavod, če opravljamo raziskave na neprofitnem področju?

Odgovor:

Gospodarski subjekt, ki je ustanovljen po Zakonu o gospodarskih družbah (kamor sodi tudi družba z omejeno odgovornostjo), se ne morejo preoblikovati v zavod. Možno je le preoblikovanje v drugo smer, to je iz zavoda v gospodarsko družbo.

Možno pa je, da gospodarska družba sama ustanovi zavod s podobnim imenom, a bo šlo v tem primeru za novo pravno osebo (s svojo matično številko) in zavod ne bo pravni naslednik gospodarske družbe in ne bo avtomatično prevzel obveznosti in pravic svojega ustanovitelja (potreben bi bil prenos, podpis novih pogodb s sedanjimi partnerji).

Prav tako je potrebno vedeti, da so ustanovitelji javnih zavodov osebe javnega prava – država, občine in druge pravne osebe, ki imajo določena pooblastila s strani države. V kolikor bi bila ustanoviteljica gospodarska družba ali vi kot fizična oseba, govorimo o (zasebnem) zavodu.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura