www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Pomoč v studiu
28.8.2006

Vprašanje:

V svojem studiu bi želela, da bi mi za 2 - 3 ure na teden pomagala storitve izvajati tudi ena fizična oseba. Prosim, če mi lahko svetujete, kako urediti to razmerje?

Katere prispevke in davke sem zavezana plačevati? Ali se lahko v tem primeru uporablja podjemna pogodba in ali je ta fizična oseba še vedno upravičena do denarnih prejemkov zavoda za zaposlovanje, kljub temu da opravlja to delo za nekaj časa? Podjemna pogodba bi bila sklenjena le za čas uvajanja v delo in preverjanje sposobnosti za opravljanje tega dela, na primer izdelave določenega števila izdelkov.

Odgovor:

Glede na navedene podatke bi za vas prišle v poštev 3 možne rešitve: pogodba o zaposlitvi za določen čas s skrajšanim delovnim časom, podjemna pogodba ali delovni preizkus brezposelne osebe.

Pogodbo o zaposlitvi je potrebno skleniti, če gre za razmerje med delavcem in delodajalcem, ki ima elemente delovnega razmerja – delavec se prostovoljno vključi v delovni proces za plačilo, delo opravlja osebno, nepretrgoma (za vas je pomembno torej ali gre za neko stalno ponavljajoče, razmerje) in po navodilih delodajalca.

Podjemna pogodba (pogodba o delu) je tista, po kateri delavec (=podjemnik) opravi za delodajalca (=naročnika) določen posel, kot je izdelava stvari, telesno ali umsko delo. Menimo, da bi za vas prišla v poštev podjemna pogodba, možna pa je seveda tudi pogodba o zaposlitvi.

V primeru sklenitve pogodbe o delovnem razmerju je delodajalec dolžan plačevati poleg osebnega dohodka tudi prispevke za socialno varnost (prispevki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, prispevki za primer brezposelnosti). Če je razmerje sklenjeno za čas, krajši od polnega delovnega časa, se prispevki plačujejo le v sorazmernem deležu, so torej nižji.

V primer podjemne pogodbe je delodajalec zavezan k plačilu sledečih davkov ali prispevkov: 6% posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pavšalni znesek za zdravstveno zavarovanje in 25% posebno davek od določenih prejemkov. Prav tako pri izplačilu odtegne akontacijo dohodnine, ki jo nakaže Davčni upravi.

V primeru, da delavec opravlja delo prek podjemne pogodbe in hkrati pridobiva nadomestilo za čas brezposlenosti, se mu to nadomestilo lahko zniža, če njegovi prihodki mesečno presegajo 10.000,00 SIT. Ker je znesek zelo nizek in dokaj neživljenski, vam svetujemo, naj se brezposlena oseba glede takšnega dela posvetuje s svojim svetovalcem na Zavodu za zaposlovanje. V koliko pride do inšpekcijskega nadzora (pri delodajalcu ali delavcu v času, ko bi mogel biti dosegljiv) lahko nadomestilo v celoti izgubi, če dela ni prijavil Zavodu. Sklenitev podjemne pogodbe namreč delodajalci niso dolžni sporočiti Zavodu, kot to velja za avtorske pogodbe.

Možnost je tudi tako imenovana preizkusna doba, kar ne gre zamenjati z poskusno dobo v okviru delovnega razmerja. Brezposelno osebo lahko Zavod za zaposlovanje napoti na preizkusno dobo k delodajalcu, s katerim je pred tem sklenil pogodbo. Po tej pogodbi zavod krije določene stroške, ki sicer padejo na delodajalca (zdravniški pregled delavca, če ta dela več kot 14 dni, potni stroški, določeni prispevki..). Praviloma delavcu za delo v preizkusni dobi zavod plača tudi za delo (30.000 SIT), kar pa ne velja če delavec prejema nadomestilo za čas brezposelnosti. Tega delavec obdrži. Lahko pa takemu delavcu delodajalec izplača nagrado za delo, ki ne glede na višino ne vpliva na delavčevo nadomestilo. V tem primeru tudi ni problemov z morebitno inšpekcijo, ker zavod ve, da delavec opravlja določeno delo. Pri tem je potrebno vse pogodbe z zavodom urediti pred začetkom dela. Preizkusna doba lahko traja največ 30 dni, po kateri delodajalec zavodu posreduje poročilo.

Zadnja rešitev je nekoliko bolj zapletena v smislu urejanja papirjev, je pa možnost, ki vam omogoča dokaj elegantno »zaposlitev« delavca za določen čas največ 1. meseca, pri čemer delavec obdrži nadomestilo.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura