www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Založniška pogodba in avtorske pravice
11.9.2006

Vprašanje:

S slovensko založbo imam založniško pogodbo za knjigo (prenos vseh materialnih avtorskih pravic po zakonu o avt. pravicah čl.22-33, 104 (UL 21/95, 9/01, 30/01 in 43/04) + prenos pravic je izključen za 5 let). Tuja firma se zanima za merchandising (risanke, različni artikli, računalniške igrice) mojih likov in teksta iz knjige. Kdo razpolaga z liki v knjigi in tekstom - jaz ali založba?

Ali ima po pogodbi založba pravico za izkoriščanje likov in vsebine v vseh oblikah, ne samo v knjigi - se pravi, da ne morem prodati avtorskih pravic za ostale oblike izkoriščanja mojega dela brez soudeležbe založbe?

Odgovor:

Določilo 23. člena Zakona o avtorskih pravicah določa:
- (1) Pravica reproduciranja je izključna pravica, da se delo fiksira na materialnem nosilcu ali drugem primerku, in sicer neposredno ali posredno, začasno ali trajno, delno ali v celoti ter s kakršnimkoli sredstvom ali v katerikoli obliki.
- (2) Delo se reproducira zlasti v obliki grafičnega razmnoževanja, tridimenzionalnega razmnoževanja, zgraditve oziroma izvedbe arhitekturnega objekta, fotografiranja, tonskega ali vizualnega snemanja ter shranitve v elektronski obliki."

Glede na to določilo bi po naši oceni "risanke, različni artikli, računalniške igrice likov in teksta iz vaše knjige" predstavljali razpolaganje z reproduciranjem "...na materialnem nosilcu ali drugem primerku.....delno ali v celoti..... ali v katerikoli obliki." 

Ker ste torej prenesli to pravico reproduciranja na založbo, bo vsekakor potrebno njeno soglasje.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura