www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Na kakšen način naj registriram samostojno dejavnost?
18.9.2006

Vprašanje:

Trenutno sem prijavljen kot nezaposlena oseba na Zavodu za zaposlovanje in prevajam po avtorskih pogodbah. Vse prispevke (pokojninsko in zdr. zavarovanje) si plačujem sam, a so mi na Zavodu dali vedeti, da ta situacija ne more trajati v nedogled. Pogojev za pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi pa ne izpolnjujem. Na kakšen način bi lahko še naprej opravljal svojo dejavnost (razen kot samostojni podjetnik, ki se mi zaradi majhnega dohodka ne izplača)?

Kakšen status bi imel, če bi registriral opravljanje neodvisno samostojne dejavnosti, ne da bi bil samozaposlen v kulturi? Ali bi lahko tako še naprej sam plačeval prispevke in ali bi moral izdajati račune?

Odgovor:

Strinjamo se, da takšna situacija ne more trajati v nedogled, saj se na nek način izigrava Zavod za zaposlovanje. Pravite, da dejavnosti ne bi opravljali kot s.p., opravljali bi pa neodvisno samostojno dejavnost. Opozoriti vas moramo, da gre pri tem za isto stvar.

V kolikor bi dejavnost opravljali kot s.p., bi lahko bili tudi prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb, če vaš dobiček ne bi presegal zakonsko določene višine. Račun za opravljene storitve bi bili dolžni izstavljati.

Pogoji za pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi, kot jih določa Uredba o samozaposlenih v kulturi, so:
-         da samostojno (to pomeni, da ne zaposlujete drugih) opravljate poklic iz 4. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (sem spada prevajanje s področja leposlovja in humanistike, ne pa tudi prevajanje tehničnih besedil - v tem primeru bi bilo najbolje, da to opravljate kot s.p.),
-         da ne prejemate pokojnine,
-         da imate ustrezno izobrazbo oziroma da z dosedanjim delom izkazujete, da ste usposobljeni.

Možno je, da vendarle izpolnjujete pogoje za pridobitev statusa. Bi bili pa tudi v tem primeru za honorarje zavezani izstavljati račune, tudi če bi z naročnikom sklenili avtorsko pogodbo.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura