www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Plačilo po preteku statusa
5.10.2006

Vprašanje:

V času, ko imam še status samozaposlene, opravim delo ter zanj izdam račun. Potem se redno zaposlim, račun za prej omenjeno delo pa je poravnan, ko nimam več statusa samozaposlene, temveč sem v rednem delovnem razmerju. Ali bo davčna prijava obravnavala navedeno izplačilo kot honorar samozaposlenemu (glede na to, kdaj je bilo delo opravljeno in račun izstavljen) ali kot honorarni dohodek redno zaposlenemu (glede na to, kakšen je bil moj status, ko je bil račun plačan)?

Odgovor:

Glede na to, da se račun nanaša na poslovni dogodek, ki je nastal še v času, ko ste status imeli, menimo, da se tudi takšen prihodek šteje kot prihodek samozaposlenega. Nakazilo se namreč nanaša na obveznost, ki je nastala, ko ste status še imeli in pomeni le izpolnitev že dogovorjenega (sklenitev pogodbe ali dogovora o tem, kaj boste storili). Pri tem je pomembno, da je bilo delo opravljeno v celoti, ko ste status še imeli ter da ste račun izdali takoj (v 8 dneh), ko je bilo delo.

Svetujemo vam tudi, da na računu natančno navedete, kaj je predmet računa – npr. plačilo po določeni pogodbi, ki ima datum xx.xx.xxxx ali račun za storitev v določenem obdobju, s čimer boste nakazali, na kaj se transakcija nanaša.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura