www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

S.p. ali zasebni zavod?
5.10.2006

Vprašanje:

Ustanavljam svoje podjetje, katere dejavnosti bodo posvečene kulturi: kulturni turizem, organizacija in izvedba kulturnih dogodkov, galerijska dejavnost, delavnice, založništvo... Zanima me, ali naj ustanovim s.p. ali zasebni zavod? Zato vas prosim za odgovor o prednostih in pogojih enega in drugega.

Odgovor:

Zavod je pravna oseba, ki se ustanavlja za opravljanje dejavnosti tudi na področju, kot je kultura, če namen ustanovitve ni pridobivanje dobička. Samostojni podjetnik pa se ustanovi ravno s tem namenom – to je opravljanje določenih dejavnosti na trgu in pridobivanje dobička. Zato tudi sodišča dostikrat zavrnejo registracijo kakšne dejavnosti zavodu, če je ta zelo pridobitna ali tržna in ni povezana z namenom ustanovitve. Dejavnosti, ki jih opisujete, se nam sicer zdijo primerne tudi za zavod, potrebno pa bi bilo natančno opredeliti namen zavoda (zlasti opredeliti kulturni turizem).

Zavod je tako nepridobitna organizacija in »dobička« (presežka prihodkov nad odhodki) ne sme deliti med svoje ustanovitelje, temveč ga mora porabiti za namen, za katerega je ustanovljen – za svojo osnovno dejavnosti. Dobiček, ki ga ustvari s.p., pa seveda lahko ta porabi po svoji želji (kot če bi dobili plačo, s katero prosto razpolagate). Oba pa morata seveda poskrbeti za izpolnjevanje prevzetih obveznosti (plačevanje računov).

Za s.p. velja obveznost, da mora odvajati prispevke za socialno varnost (tudi če nima prihodkov), medtem ko za zavod to velja le v primeru, če je v njem kdo zaposlen – če nastopa v vlogi delodajalca.

Glede upravljanja je razlika v tem, da s.p. sam odloča o vsem, medtem ko ima zavod svet zavoda, direktorja in strokovni svet kot obvezne organe.

Velika razlika je tudi glede obveznosti za dolgove. Pri s.p. odgovarjate z vsem svojim premoženjem, medtem ko ustanovitelj zavoda odgovarja le v primeru, če je tako določeno v aktu o ustanovitvi.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura