www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Prihodek iz tujine
5.10.2006

Vprašanje:

S podjetjem iz tujine se dogovarjam o možnosti izvedbe tržne raziskave in ocene tveganja pri uvajanju novega proizvoda. Zanima me, ali lahko dobim plačilo preko avtorske pogodbe, kako je potrebno dogovor prijaviti v Sloveniji in na kakšen način je obdavčeno (dohodnina ipd.)?

Odgovor:

Po novem zakonu o dohodnini (ki se sicer sedaj ponovno spreminja) so obdavčeni tudi prihodki rezidentov, ki izvirajo iz tujine. Za izvedbo lahko sklenete avtorsko pogodbo, če je vsebina dela seveda avtorsko delo (npr. izdelek nekega poročila ali analize). To pa pomeni, da se vam bo avtorski honorar vštel v dohodninsko osnovo, glede na njeno celotno višino in ustrezni dohodninski razred pa boste plačali dohodnino.
 
Glede na to, da je izplačevalec v tujini, ta seveda zelo verjetno ne bo slovenski Davčni upravi (DURS) nakazoval akontacije dohodnine, ampak morate za to poskrbeti sami. Ko dobite honorar nakazan, morate na DURSu oddati zahtevo za odmero akontacije. Ko je ta odmerjena, pa jo seveda tudi plačati. Takšne akontacije se prištejejo vaš odmerjeni dohodnini in jih lahko dobite tudi nazaj, če so preplačale odmerjeno dohodnino.

Glede na to, da je izplačevalec v tujini, pa obstaja možnost, da je zavezan k plačevanju akontacije že v svoji državi. Da bi se izognili dvojni obdavčitvi, vam svetujemo, da se pred plačilom pozanimate na DURSu, ali ima Slovenija s to državo sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja in jih seznanite z vrsto pogodbe.

Glede na opisano, druge obdavčitve kot dohodnina ne pridejo v poštev.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura