www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Pogodbeno delo ob redni zaposlitvi
9.10.2006

Vprašanje:

Aprila letos sem diplomiral na Filozofski fakulteti. Od takrat še nimam redne zaposlitve in se tudi nisem prijavil na zavodu za zaposlovanje, ker v kratkem pričakujem redno zaposlitev, ki mi pripada zaradi kadrovske štipendije, vendar še ne vem točno, kdaj to bo.

Ker sem po poklicu prevajalec, sem si našel občasno honorarno delo, ki bi mi ga prevajalsko podjetje plačalo po avtorski pogodbi. Kaj to pomeni zame? Si moram urediti kakšen status, da bom lahko plačan z avtorsko pogodbo ali lahko ostane tako, kot je zdaj? Sem zavezanec za davek ali ne? Ali bom moral v primeru, da se še letos zaposlim pri podjetju, kjer sem imel štipendijo, naslednje leto v odmeri za dohodnino prijaviti dve vrsti dohodka?

Zanima me, ali lahko prek avtorske pogodbe delaš za prevajalsko agencijo tudi potem, ko si že enkrat zaposlen pri nekem drugem podjetju, če te seveda ne zavezuje konkurenčna klavzula?

Odgovor:

Za opravljanje dela po avtorski pogodbi ne potrebujete posebnega statusa. Tudi če bi bili prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje to ne bi bila ovira, vendar le do neke mere. Ko se boste redno zaposlili, pa bo nadaljevanje dela po avtorski pogodbi odvisno od tega, ali bo v pogodbo o zaposlitvi vključena konkurenčna klavzula, kot ste že sami ugotovili. Kar se tiče dohodnine, boste morali v odmeri za dohodnino navesti tako dohodke iz redne zaposlitve kot tudi te iz avtorske pogodbe (tu gre za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura