www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Večkratna objava članka
10.10.2006

Vprašanje:

Zanima me, ali je po objavi prispevka v strokovni reviji možno enak prispevek vključiti v monografijo oz. ali je potrebno dovoljenje uredništva revije? Gre za nenaročen in nehonoriran prispevek. Ker sem slišal, da je možno objavljanje istih prispevkov v različnih medijih, bi vas prosil za pojasnilo ali je to res in ali to pomeni, da je dovoljeno isti članek objaviti npr. na radiu, v reviji in potem še v knjigi?

Odgovor:

To ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Ena izmed pravic avtorja je njegova materialna avtorska pravica, ki pomeni izključno pravico avtorja, da izkorišča svoje delo. To svojo pravico lahko prenese na drugega - npr. založnika.

21. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah določa: "Materialne avtorske pravice varujejo premoženjske interese avtorja s tem, da avtor izključno dovoljuje ali prepoveduje uporabo svojega dela in primerkov svojega dela."

O razpolaganju z avtorskim delom se praviloma sklene avtorska pogodba, ki ureja tudi področje morebitnega prenosa avtorskih pravic. Ker navajate, da članek ni bil honoriran, predpostavljamo, da avtorska pogodba ni bila sklenjena.

Glede na navedeno ne vidimo ovir, da vaš prispevek objavite tudi v drugi publikaciji.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura