www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Kako zaposliti tujca?
12.10.2006

Vprašanje:

Rad bi pogodbeno zaposlil tujca iz Makedonije. Stanoval bi pri starših, ki so slovenski državljani z stalnim bivanjem v Sloveniji. Kaj bi moral storiti, da tako osebo pogodbeno zaposlim?

Odgovor:

Najprej morate vedeti,  kako boste zaposlili tujca. Ker omenjate "pogodbeno
zaposlitev", je potrebno vedeti sledeče:
- za opravljanje dela, ki ima lastnosti delovnega razmerja, je potrebno delavca zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih s pogodbo o zaposlitvi - to je zaposlitev;
- za opravljanje občasnega konkretno določenega dela je možno skleniti podjemno pogodbo za opravo tega dela.

"Honorarnega" pogodbenega dela (ki ni zaposlitev) pa od 1. 1. 2003 naša zakonodaja ne predvideva več.

Kar se tiče samega vstopa v Slovenijo in bivanja, morate spoštovati določila Zakona o tujcih ((Ur.l. RS, št. 61/1999, 9/2001-ZPPreb, 87/2002 (96/2002 - popr.), 93/2005, 79/2006) in se posebej za makedonskega državljana pozanimati, kakšni so pogoji za njegov vstop in bivanje v Sloveniji pri pristojnem upravnem organu za tujce.

Kar se tiče zaposlitve, morate poleg Zakona o delovnih razmerjih spoštovati tudi Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, na podlagi katerega potrebuje tujec za zaposlitev ali delo delovno dovoljenje. Tudi o tem se pozanimajte pri pristojnem upravnem organu za
tujce.

Nekaj informacij lahko pridobite tudi na portalu upravnih enot .

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura