www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Razdelitev zavoda na dvoje
12.10.2006

Vprašanje:

Zanima me, če se obstoječi zavod lahko razdeli na dvoje? Ali to pomeni, kot da se zavod ustanovi na novo? Ali eden od lahko obdrži isto matično in davčno številko? Ali to pomeni, da zavod obstaja od ustanovitve prvega zavoda ali od časa, ko se je zavod razdelil na dvoje?

Odgovor:

V skladu z 51. členom Zakona o zavodih se lahko zavod statusno preoblikuje tudi tako, da se razdeli na dvoje ali več zavodov. O tem so izvedbena določila zelo skopa, prav tako tudi ni prakse na tem področju. Uredba o vpisu pravnih oseb v sodni register ne določa ničesar o vpisu razdelitve zavoda, pač pa je smiselno razumeti, da gre pri razdelitvi za nastanek dveh novih pravnih oseb (zavodov) in prenehanje prejšnjega.

Glede na vaše vprašanje bi bila bolj smiselna ustanovitev novega zavoda (poleg obstoječega) in sicer ga lahko ustanovi ustanovitelj vašega zavoda, ali pa vaš obstoječi zavod. V takem primeru bi ohranili  matično in davčno številko.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura