www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Delovanje v zavodu
14.11.2006

Vprašanje:

V pripravi imam projekte na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja. Prebral sem navodila, nasvete in zakone, posebej pozorno zakon o zavodih, vendar v besedilu nisem našel informacije o načinu vodenja poslovnih knjig za zavod. Prosim za pojasnilo, ali se uporabljajo enaki standardi kot za d.o.o., ali je možno enostavno knjigovodstvo, kakšna je dejanska prednost v primerjavi z d.o.o. - razen tega da ni treba vplačati ustanovitveni kapital?

Kako je z izplačili stroškov v primeru, da direktor (to bom jaz) ni v delovnem razmerju v zavodu? Ali je možno povračilo potnih stroškov kot pri društvih? Plačilo za izvedbo posameznih projektov bi šlo verjetno skozi avtorsko ali podjemno pogodbo. Če se ne motim, je deljena zaposlitev (nekaj ur mesečno pri drugemu delodajalcu) dohodninsko zelo neugodna? Ali pa je morda to boljša rešitev kot izplačila prek avtorske/podjemne pogodbe? Kako je s povračili stroškov oz. plačilom storitev/honorarjev enemu od ustanoviteljev, ki je tujec brez statusa v RS, ki bistveno prispeva k dejavnosti zavoda, svojo storitev pa opravlja v tujini (BiH)?

Odgovor:

Tudi zavod lahko ima enostavno računovodstvo, če izpolnjuje za to predpisane pogoje. Dejstvo, da boste kot direktor opravljali delo preko avtorske pogodbe, ni ovira za izplačilo potnih stroškov (ti se vam bodo normalo povrnili, kot če bi bili v delovnem razmerju). Obdavčitev je odvisna od letnega prihodka, tako da vam ne moremo reči, kaj je ugodnejše - deljena zaposlitev ali delo po avtorski pogodbi, je pa z vidika zavoda ugodnejše, če oseba opravlja delo po avtorski pogodbi.

Ustanovitelj, ki je tujec, lahko prav tako opravlja delo po avtorski pogodbi, na samo izplačilo pa ne vpliva (ni ovira) dejstvo, da je oseba tujec in ustanovitelj.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura