www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Prenos avtorskih pravic
14.11.2006

Vprašanje:

Imetnik dedovane avtorske pravice na glasbenem delu se odpoveduje avtorski pravici za uporabo le-te v nastajajočem filmu. Kaj sklene podjetje z njim: avtorsko pogodbo (avtor prispevkov k avdiovizualnemu delu) z zneskom 0, ali zadošča izjava? Kako bi v primeru izjave, le-ta morala biti definirana?

Odgovor:

Gre za vzpostavitev listine, ki bi jo imel producent filma v obrambo za primer, če bi dedič avtorske pravice to vendarle uveljavljal. Zdi se, da bi bila mogoče dovolj izjava (dovoljenje). Ker pa gre pri tem za prenos materialnih avtorskih pravic, bo potrebna avtorska pogodba, kjer naj bodo določeni okviri in namen prenosa (da ne bi kasneje prišlo do zlorabe avtorske pravice v smislu širše uporabe od dovoljene).

Ni pa problem, da se v pogodbi napiše, da je prenos brezplačen. Z avtorsko pogodbo avtor prenese svoje pravice izkoriščanja avtorskega dela na neko osebo - pridobitelja, ki s tem postane imetnik določenih avtorskih pravic. To pomeni, da mu avtor ali imetnik avtorske pravice dovoli uporabo avtorskega dela na določen način, pod določenimi pogoji, za določeno časovno obdobje ... Izrecno naj bodo naštete pravice, ki jih konkretno prenaša.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura