www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

ID številka za DDV, poslovni ali transakcijski račun
16.3.2005

Vprašanje:

Sem samostojna ustvarjalka na področju kulture. Letos sem zaradi sprememb v zakonodaji prešla na enostavno knjigovodstvo. Tako se mi poraja kup vprašanj, rada bi vam jih nekaj zastavila:
1. kaj je ID številka za DDV ( navedeno na primeru računa)?
2. je nujno, da odprem poslovni račun, ali lahko uporabljam svoj transakcijski račun?
3. ali vse davke plačam v celoti na koncu leta?
4. glede obračunavanja stroškov: če se nahajam cca 13 ur/ v enem dnevu na delovnem obisku v tujini, ali to pomeni strošek ene dnevnice za to državo? Se potni stroški, ki pri tem nastanejo računajo dodatno ali ne?

Odgovor:

Posredovali ste nam 4 vprašanja, ki so povezana z vašim statusom samostojne kulturne delavke.

1. ID številka za DDV je po 2.odstavku 59. člena Zakona o davku na dodano vrednost davčna številka s prefiksom SI. Tako se bo glasila vaša identifikacijska številka za DDV: SI vaša davčna številka.

2. Glede obveznosti imeti odprt posloven račun pri banki velja naslednje: Zakon o plačilnem prometu v 8. členu predpisuje obveznost imeti ločen transakcijski račun v zvezi z dohodki iz dejavnosti, kar velja poleg samostojnih podjetnikov tudi za samozaposlene osebe. Na tem mestu velja opomniti, da je transakcijski račun vsaj dveh vrst; poslovni in osebni račun. Tako je dolžan imeti samozaposleni poleg svojega osebnega računa še en dodatni, bodisi poslovni bodisi osebni račun - to je stvar odločitve posameznika in internih pogojev poslovanja bank (nekatere ne dovoljujejo odprtja dveh osebni računov, tako da je potrebno v tem primeru odpreti poslovni račun pri isti banki, ali pa osebni račun pri drugi banki). Vsekakor pa potrebujete dodaten račun, kamor se steka dohodek iz opravljanja dejavnosti.

3. Način plačevanja davkov je odvisen od vrste davka (npr. DDV, dohodnina,..). Predvidevamo, da ste z vprašanjem mislili na obdavčitev dohodka fizičnih oseb - torej dohodnino. Dohodnina se plačuje na 2 načina hkrati: med tekočim letom v obliki akontacije dohodnine in na začetku naslednjega leta, ko se v bistvu opravi izračun celotnega zneska dohodnine, ki ste ga dolžni plačati glede na pridobljene dohodke v prejšnjem letu, od česar se odšteje že plačani znesek dohodnine (plačan preko akontacij). če je bilo plačano preveč davka, boste tako razliko dobili povrnjeno nazaj naslednje leto, če pa ga je bilo plačano premalo, boste morali določen znesek še doplačati, da se bo skladal z odmero dohodnine, ki vam jo izračuna davčna uprava na podlagi napovedi za odmero dohodnine. Ker ste samostojna kulturna delavka, boste v nekaterih primerih morali obračun akontacije dohodnine opraviti sami v skladu s 122. členom novega Zakona o dohodnini (25% stopnja), načeloma pa je to dolžna opraviti oseba, ki vam izplačuje dohodke.

Naj vas opozorimo tudi na to, da boste za leto 2005 (torej pri oddaji napovedi za odmero dohodnine v začetku leta 2006) kot samostojna kulturna delavka lahko uveljavljali tudi posebno osebno olajšavo v višini 15% ustvarjenih prihodkov, če boste izpolnjevali pogoje, določene v 107. členu novega Zakona o dohodnini.
4. Obračunavanje stroškov ureja Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Ur. list RS, št. 142/04).

Znesek dnevnic je določen v odvisnosti od kraja in trajanja službene poti. Dnevnice za službeno potovanje znotraj Slovenije so: 3.600 sit (trajanje od 12 do 24 ur), 1.800 sit (trajanje od 8 do 12 ur) in 1.260 sit (trajanje od 6 do 8 ur). Za tujino so zneski določeni po posameznih državah v prilogi omenjene Uredbe (npr. Avstrija, Nemčija 52 evrov/dan; Velika Britanija - London 55 evrov, itd.). če traja službeno potovanje v tujini od 14 do 24 ur, je priznan celoten znesek, za trajanje od 8 do14 ur se prizna 75% zneska, za trajanje 6 do 8 ur pa 25% zneska. Če se tako nahajate v tujini 13 ur dnevno, si lahko obračunate dnevnico v višini 75% zneska, določenega v Uredbi za to državo.

Potni stroški seveda niso všteti v dnevnico, in se obračunavajo posebej (5. člen Uredbe), tako kot tudi stroški prenočevanj in drugi stroški (npr. takse, stroški goriva v primeru uporabe službenega vozila, cestnine, parkirnine). Načeloma se povrnejo dejanski stroški prevoza, razen v primeru, ko oseba uporabi lastno prevozno sredstvo, je določen fiksen znesek 62 sit/ prevoženi kilometer (ki pokriva stroške "obrabnine" in goriva).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura