www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Obveščanje Dursa pri AH-jih
18.11.2006

Vprašanje:

Kljub temu, da nimam prijavljene dejavnosti, nisem registriran v nobenem poslovnem registru in si tudi ne plačujem pokojninskega prispevka, že nekaj časa opravljam storitve oblikovanja spletnih strani za poslovne partnerje iz tujine. Za stranko opravim delo, nakar ji pošljem neke vrste elektronski račun, stranka plača račun, nakar si ta znesek iz mojega računa na tem podjetju prenesem direktno na svoj osebni račun v Sloveniji.

Do sedaj sem vse te dohodke v dohodnini brez težav prikazoval kot klasičen avtorski honorar, za katerega ni bila sproti odšteta akontacija dohodnine, letos pa so mi dali vedeti, da bom v prihodnje moral o naravi in višini teh dohodkov redno vsak mesec obveščati davčni urad, preko obrazca 'napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja)'.

Ali je tak način obveščanja DURS-a obvezen oz. ali lahko še naprej dohodek enostavno enkrat letno prijavim v dohodnini, kot sem to počel do sedaj? Kako lahko v tem primeru uveljavljam dejanske stroške v primeru, da bi res moral sproti mesečno obveščati DURS- preko omenjenega obrazca? Na navodilu za izpolnjevanje se omenjajo namreč le stroški nočitve in prevoza. Ali bi lahko teoretično tu navedel tudi stroške kot so priklop na internet, telefon, ipd.? Do kakšne višine bi ti stroški lahko šli?

Odgovor:

Dejavnost oziroma delo, ki ga opravljate, je avtorsko delo, kar se po zakonu o dohodnini (tudi novemu, ki prične veljati prihodnje delo), šteje kot prihodek iz zaposlitve – dohodek iz druge pogodbene zaposlitve.

Za primere kot je vaš (ko je izplačevalec v tujini in posledično ne poskrbi za akontacijo dohodnine), morate za akontacijo poskrbeti sami tako, da na DURS oddate napoved za odmero akontacije. Na podlagi tega vam DURS naloži njeno plačilo, ki jo seveda morate plačati.

270. člen Zakon o davčnem postopku določa, da je potrebno napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve vložiti do desetega dne v mesecu za pretekli mesec pri pristojnem davčnem organu. Zgolj enkratni poračun za celotno leto ni možen, ampak je obvezno mesečno obveščanje.

Glede višine uveljavljanja stroškov pa Zakon o dohodnini določa, da davčna osnovo predstavlja dobljen honorar, zmanjšan za normirane stroške v višini 10% dohodka. Poleg normiranih stroškov je mogoče uveljavljati tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, in sicer se priznajo na podlagi dokazil pod pogoji in do višin, ki določi Vlada z uredbo.

Zakon tako ne odpira možnosti, da bi se šteli kot dodatni stroški tudi dejanski stroški interneta ali telefona. Da bi se vam tudi ti dejansko povrnilo, bi jih moral prišteti v sam honorar (zahtevati višjega).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura